Search found 326 matches

Go to advanced search

by mmilos
01.07.2019. 09:46
Forum: Машинско инжењерство у пракси (0879)
Topic: Ispitni rok JUL 2019 - rezultati ispita i termin za upis ocena
Replies: 0
Views: 206

Ispitni rok JUL 2019 - rezultati ispita i termin za upis ocena

Svi kandidati koji su izašli na ispit su položili. Upis ocena je u utorak 2. jula 2019.g. u 10:00, kabinet 136. U istom terminu će se vršiti upis ocena i onih kandidata koji se nisu pojavili u definisanim terminima u junu 2019.g. Ocene se evidentiraju u kompjuterski spisak SAMO onda kada student dod...
by mmilos
24.06.2019. 16:58
Forum: Стручна пракса Б - ДУМ (1093)
Topic: Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena
Replies: 0
Views: 156

Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena

Pozivaju se studenti koji su završili praksu (dva izostanka i manje) da dođu u kabinet 136, u utorak, 2. jula 2019.g. u 8:00 radi upisivanja ocene.
Ako neko ima ispit od 8h, može da dodje od 7i30.
Poneti indeks i otsečak ispitne sveske.
prof.M.Miloš
by mmilos
24.06.2019. 16:58
Forum: Стручна пракса Б - ДУМ (0482)
Topic: Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena
Replies: 0
Views: 109

Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena

Pozivaju se studenti koji su završili praksu (dva izostanka i manje) da dođu u kabinet 136, u utorak, 2. jula 2019.g. u 8:00 radi upisivanja ocene.
Ako neko ima ispit od 8h, može da dodje od 7i30.
Poneti indeks i otsečak ispitne sveske.
prof.M.Miloš
by mmilos
24.06.2019. 16:57
Forum: Стручна пракса Б - МФБ (0715)
Topic: Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena
Replies: 0
Views: 107

Ispitni rok JUL 2019 - upis ocena

Pozivaju se studenti koji su završili praksu (dva izostanka i manje) da dođu u kabinet 136, u utorak, 2. jula 2019.g. u 8:00 radi upisivanja ocene.
Ako neko ima ispit od 8h, može da dodje od 7i30.
Poneti indeks i otsečak ispitne sveske.
prof.M.Miloš
by mmilos
24.06.2019. 16:48
Forum: Машинско инжењерство у пракси (0879)
Topic: Obaveštenje o ispitu /JUL 2019/ i raspored sedenja
Replies: 0
Views: 228

Obaveštenje o ispitu /JUL 2019/ i raspored sedenja

Ispit ce se održati shodno zvaničnom rasporedu u petak, 28. juna 2019.g. sa početkom u 12:00. SVI kandidati treba da dodju u amfitetar A. Ukoliko NEMATE upisanu ocenu sa prezentacije u indeksu, nećete moći da polažete ispit. Test traje 2 sata, a informacije o kriterijumu ocenjivanja i terminu objavl...
by mmilos
11.06.2019. 17:42
Forum: Машинско инжењерство у пракси (0879)
Topic: Ispitni rok JUN 2019 - rezultati ispita i termini za upis ocena
Replies: 0
Views: 796

Ispitni rok JUN 2019 - rezultati ispita i termini za upis ocena

Fajl u prilogu sadrži PRIVREMENE rezultate junskog ispita. Nisu evidentirane ocene onima koji se nisu pojavili u terminima upisa ocena po osnovu specijalnih nagrada (7. jun, 10. jun i 11. jun). Ocene svih onih koji su polagali ispit se nalaze na spisku (kompilacija ocene sa prezentacije i ocene sa t...
by mmilos
07.06.2019. 13:00
Forum: Стручна пракса Б - МФБ (0715)
Topic: Realizacija SP B-MFB (17.jun – 21.jun 2019.g.)
Replies: 0
Views: 161

Realizacija SP B-MFB (17.jun – 21.jun 2019.g.)

Plan realizacije i spisak studenata (sa rednim brojevima) se nalaze u prilogu (Plan realizacije SP B_jun19.pdf i Spisak studenata SP B_jun19.pdf). Prisustvo je obavezno i vodiće se precizna evidencija. Zbog prirode organizacije SP nije moguća nadoknada propuštenog termina. Veoma je važno da poštujet...
by mmilos
07.06.2019. 12:58
Forum: Стручна пракса Б - ДУМ (1093)
Topic: Realizacija SP B-DUM (17.jun – 21.jun 2019.g.)
Replies: 0
Views: 104

Realizacija SP B-DUM (17.jun – 21.jun 2019.g.)

Plan realizacije i spisak studenata (sa rednim brojevima) se nalaze u prilogu (Plan realizacije SP B_jun19.pdf i Spisak studenata SP B_jun19.pdf). Prisustvo je obavezno i vodiće se precizna evidencija. Zbog prirode organizacije SP nije moguca nadoknada propuštenog termina. Veoma je važno da poštujet...
by mmilos
07.06.2019. 12:56
Forum: Стручна пракса Б - ДУМ (0482)
Topic: Realizacija SP B-DUM (17.jun – 21.jun 2019.g.)
Replies: 0
Views: 147

Realizacija SP B-DUM (17.jun – 21.jun 2019.g.)

Plan realizacije i spisak studenata (sa rednim brojevima) se nalaze u prilogu (Plan realizacije SP B_jun19.pdf i Spisak studenata SP B_jun19.pdf). Prisustvo je obavezno i vodiće se precizna evidencija. Zbog prirode organizacije SP nije moguca nadoknada propuštenog termina. Veoma je važno da poštujet...
by mmilos
07.06.2019. 11:47
Forum: Машинско инжењерство у пракси (0879)
Topic: Termini za upis ocena (spec. nagrade po osnovu ocenjivanja i komentarisanja prez.)
Replies: 0
Views: 673

Termini za upis ocena (spec. nagrade po osnovu ocenjivanja i komentarisanja prez.)

Grupa I (videti fajl u prilogu) - ponedeljak, 10.6.2019.g., 11:00-12:00, kabinet 136 Grupa II (videti fajl u prilogu) - utorak 11.6.2019.g., 11:00-12:00, kabinet 136 Poneti indeks (upisati naziv predmeta i datum) i otsečak ispitne sveske (upisati ime i prezime, broj indeksa, naziv predmeta i datum)...

Go to advanced search