DRUGI KOLOKVIJUM IZ INŽENJERSKE GRAFIKE ZA SVE SMENE PRVE GODINE STUDIJA

Post Reply
bpopkon
Posts: 54
Joined: 22.03.2020. 14:39

DRUGI KOLOKVIJUM IZ INŽENJERSKE GRAFIKE ZA SVE SMENE PRVE GODINE STUDIJA

Post by bpopkon »

DRUGI KOLOKVIJUM IZ INŽENJERSKE GRAFIKE ZA SVE SMENE PRVE GODINE STUDIJA

Za drugi kolokvijum iz Inženjerske grafike pripremljeno je 10 zadataka koji se nalaze u attachmentu ovog obaveštenja. Svaki student radi jedan zadatak koga bira po sledećem pravilu: broj zadatka jednak je poslednjoj cifri u broju indeksa; ako je poslednja cifra u broju indeksa 0, student radi 10. zadatak.

Kolokvijum počinje u 8:00 i traje 90 minuta. Studenti su obavezni da naprave: model (Part), crtež (Drawing) i pdf verziju crteža rešenja odgovarajućeg zadatka. Fajlovi se imenuju na način kako je objašnjeno u postavci zadataka i predaju danas, 16.5.2021. najkasnije do 9:30, bez arhiviranja na sledeće e-mail adrese:
1. i 3. smena na MF.TMM.MR@gmail.com
2. i 5. smena na MF.TMM.BP@gmail.com
4. i 6. smena na MF.TMM.ZJ@gmail.com
7. i 9. smena na MF.TMM.MS@gmail.com
8. i 10.smena na MF.TMM.EV@gmail.com

U subjectu e-maila student je obavezan da napiše broj svog indeksa. U toku kolokvijuma konsultacije sa asistentom ili profesorom su zabranjene. Zadaci predati posle 9:30 neće se pregledati.

SRDAČAN POZDRAV
Članovi katedre za TMM
Attachments
K2 - ZADATAK 10.pdf
(78.94 KiB) Downloaded 250 times
K2 - ZADATAK 9.pdf
(80.11 KiB) Downloaded 245 times
K2 - ZADATAK 8.pdf
(79.65 KiB) Downloaded 221 times
K2 - ZADATAK 7.pdf
(79.64 KiB) Downloaded 208 times
K2 - ZADATAK 6.pdf
(80.32 KiB) Downloaded 204 times
K2 - ZADATAK 5.pdf
(80.43 KiB) Downloaded 201 times
K2 - ZADATAK 4.pdf
(93.47 KiB) Downloaded 211 times
K2 - ZADATAK 3.pdf
(92.8 KiB) Downloaded 205 times
K2 - ZADATAK 2.pdf
(92.54 KiB) Downloaded 196 times
K2 - ZADATAK 1.pdf
(92.35 KiB) Downloaded 237 times

Post Reply