МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post Reply
nzoric
Posts: 565
Joined: 19.06.2014. 19:44

МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post by nzoric »

"Online" предавања из Механике 2 у јесењем семестру школске 2021/2022. године можете пратити
путем видео материјала у облику клипова:

1. и 2. недеља наставе

Уводно предавање: https://www.youtube.com/watch?v=nvprsvr05oI&t=2s

Одређивање кретања тачке:

-први део: https://www.youtube.com/watch?v=Btt-UyJuOKk
-други део: https://www.youtube.com/watch?v=SwT4DVr5vgM
-трећи део: https://www.youtube.com/watch?v=xuu-Z86Mxus
-четврти део: https://www.youtube.com/watch?v=-vVzsg1NI0M&t=2s

Брзина тачке:

-први део: https://www.youtube.com/watch?v=evFaD1vNp-Y&t=55s
-други део: https://www.youtube.com/watch?v=6DHd-pwa7Cg
-трећи део: https://www.youtube.com/watch?v=KIFEa-F-hd4&t=3s
-четврти део: https://www.youtube.com/watch?v=ZixA3Pqbdmw
-пети део: https://www.youtube.com/watch?v=iVvfmBdEkvc&t=5s

Убрзање тачке:

-први део: https://www.youtube.com/watch?v=XUu8mZzggBs
-други део: https://www.youtube.com/watch?v=xuixpgZnLcI
-трећи део: https://www.youtube.com/watch?v=zsuzb3AaRD8
-четврти део: https://www.youtube.com/watch?v=kz85wC6TZKA
-пети део: https://www.youtube.com/watch?v=l9GifAVXnRk

nzoric
Posts: 565
Joined: 19.06.2014. 19:44

Re: МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post by nzoric »

3. и 4. недеља наставе

Кинематика тела, увод: https://www.youtube.com/watch?v=n9AA1hGckWQ

Транслаторно кретање тела: https://www.youtube.com/watch?v=lkTBdrTm3vU&t=7s

Обртање тела око непокретне осе: https://www.youtube.com/watch?v=Lj7OAt0V478&t=7s

nzoric
Posts: 565
Joined: 19.06.2014. 19:44

Re: МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post by nzoric »

5. и 6. недеља наставе

Равно кретање тела:

-први део: https://www.youtube.com/watch?v=sEo7PSvCKEw
-други део: https://www.youtube.com/watch?v=TWDs3TvW9Zw

nzoric
Posts: 565
Joined: 19.06.2014. 19:44

Re: МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post by nzoric »

7. и 8. недеља наставе

Сферно кретање тела: https://youtu.be/Clv4kNlakm4

Опште кретање тела: https://youtu.be/tJOvjLG7WVA

Сложено кретање тачке: https://youtu.be/OWCM91YFMZU

nzoric
Posts: 565
Joined: 19.06.2014. 19:44

Re: МЕХАНИКА 2 - "Online" предавања

Post by nzoric »

Последња област

Динамика тачке:

-увод: https://youtu.be/X8rSgWTwO10

-динамика слободне тачке: https://youtu.be/Ui0l1yIw5pk

-динамика неслободне тачке: https://youtu.be/6dhziabGK5I

Post Reply