Обавештење за студенте 6. смене

Post Reply
nzoric
Posts: 609
Joined: 19.06.2014. 19:44

Обавештење за студенте 6. смене

Post by nzoric »

Студенти шесте смене који су слушали Механику 2 претходних школских година слушају и полажу код оног наставника чији потпис у индексу имају. Уколико немају потпис наставника, могу узети потпис само од оног наставника код кога слушали Механику 2. Колоквијуме могу полагати само у накнадним терминима, који ће бити објављени.
Студенти шесте смене који први пут слушају Механику 2 (обнова прве године) слушају и полажу код проф. др Оливере Јеремић. Проф. др Оливера Јеремић наставу из Механике 2 држи уторком, четвртој смени, у амфитеатру 216.

Post Reply