УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Post Reply
sotovic
Posts: 387
Joined: 08.10.2015. 16:18

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Post by sotovic »

Поштоване колеге,

Због промене става Министарства просвете, науке и технолошког развоја према режиму студирања, а посебно промене у ставу о року важења стеченог услова за излазак на испит, у смислу да он сада више није орочен на период од једне каландарске године, већ да важи неограничено Катедра за термомеханику донела је следеће одлуке:
1. Студенти који предмет Термодинамка Б слушају у школској 2020/2021. години и који током предиспитних обавеза сакупе до 30 бодова, нису стекли услов за излазак на писмени испит и они су у обавези да поново слушају наставу из овог предмета и да у току следећег пролећног семестра, изнова сакупљају потребан број бодова за излазак на испит.
2. Студенти који предмет Термодинамка Б слушају у школској 2020/2021. години и сакупе 30 и више бодова, сматраће се да су завршили своје предиспитне обавезе и стекли су право за излазак на ПИСМЕНИ испит. Овај стечни услов, у складу са новим режимом студирања није орочен, и наставиће да важи и у свим наредним испитним роковима, све до завршетка њиховог студирања. Стицањем овог услова студенти су ослобођени обавезе плаћања трошкова поновног слушања наставе из овог предмета.
3. Студенти који предмет Термодинамка Б слушају у школској 2020/2021. години и сакупе 30 и више бодова и при томе на свакој од предиспитних обавеза остваре минимум од 50% тачно одговорених питања, сматраће се да су завршили своје предиспитне обавезе и стекли су право за излазак на УСМЕНИ испит. Овај стечни услов, важи закључно са фебруаром 2022. године, након чега се студенту бришу оставрени бодови (губи право полагања усменог дела испита). Студентима који не положе усмени део испита закључно са фебруаром 2022. године, остаје трајни услов полагања писменог дела испита и наставиће да важи и у свим наредним испитним роковима, све до завршетка њиховог студирања.
У прилогу су дати примери за више различитих варијантних решења остварених бодова током предиспитних обавеза.

Приликом сваког полагања предисптних обавеза (као и испита за студенте који испуне услов) неопходно је понети испитну свеску и индекс.

Без индекса и испитне свеске студент не може приступити полагању испита!

Литература:
1. Изводи са предавања (Handouts),
2. Васиљевић, Б., Бањац, М.: Приручник за термодинамику - табеле и дијаграми, Машински факултет, Београд.
3. Све доступне књиге из области Термодинамике

Списак дозвољене литературе на полагању рачунског колоквијума и писменог дела испита:
1. Васиљевић, Б., Бањац, М.: Приручник за термодинамику - табеле и дијаграми, Машински факултет, Београд.

Катедра за термомеханику
Attachments
uslovi polaganja ispita TDB.pdf
(210.06 KiB) Downloaded 813 times

Post Reply