Први тест и колоквијум – проф. Милан Гојак

Post Reply
rtodorovic
Posts: 165
Joined: 21.12.2017. 07:58

Први тест и колоквијум – проф. Милан Гојак

Post by rtodorovic »

Први тест и први колокијум ће бити одржани у недељу 15. априла 2018. године са почетком од 13 часова, по следећем плану:
13:00-13:45 - Полагање теста (теоријски део),
14:00-16:15 - Полагање колоквијума (рачунски део).

Распоред седења:
- студенти 5. и 6. смене - амфитеатар А,
- студенти додатне групе 1 - сала 208.

Напомена:
На полагање обавезно понети индекс и радну свеску!
Дозвољена литература приликом полагања колоквијума: Приричник за термодинамику, табела основних политропских промена стања и табела са изразима за смеше идеалних гасова.

Post Reply