Трајање испуњеног услова за полагање усменог дела испита

sotovic
Posts: 319
Joined: 08.10.2015. 16:18

Трајање испуњеног услова за полагање усменог дела испита

Postby sotovic » 15.07.2019. 12:30

Студенти који предмет Термодинамка Б слушају у школској 2018/2019. години и сакупе 30 и више бодова и при томе на свакој од предиспитних обавеза остваре минимум од 50% тачно одговорених питања, сматраће се да су завршили своје предиспитне обавезе и стекли су право за излазак на УСМЕНИ испит. Овај стечни услов важи закључно са фебруаром 2020. године, након чега се студенту бришу оставрени бодови (губи право полагања усменог дела испита).
Студенти који положе ПИСМЕНИ део испита стечу право за полагање УСМЕНОГ дела испита. Овај стечени услов важи закључно са фебруаром 2020. године, након чега се студенту брише остварени резултат на писменом делу испита и исти МОРА поново да полаже!

Студентима који не положе усмени део испита закључно са фебруаром 2020. године, остаје трајни услов полагања писменог дела испита и наставиће да важи и у свим наредним испитним роковима, све до завршетка њиховог студирања.

Return to “Термодинамика Б (0372)”