Накнадни тестови из Механике 1

Post Reply
nzoric
Posts: 410
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови из Механике 1

Post by nzoric »

Студенти који нису положили Механику 1, а стекли су услов у некој од претходних школских година, могу писмени део испита полагати путем три теста. Датуми одржавања тестова су:

Тест 1: среда 13.11.2019. године
Тест 2: среда 18.12.2019. године
Тест 3: среда 25.12.2019. године.

Тестови ће бити одржани у амфитеатру 208 са почетком у 19 часова.
Полагање теста није могуће без испитне свеске и индекса (у индексу мора бити потпис предметног наставника).

Post Reply