Накнадни тестови из Механике 3

Post Reply
nzoric
Posts: 508
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови из Механике 3

Post by nzoric »

Студенти који нису положили Механику 3, а стекли су услов у некој од претходних школских година, могу писмени део испита полагати путем три теста. Датуми одржавања тестова су:

Тест 1: петак 09.04.2021. године
Тест 2: петак 07.05.2021. године
Тест 3: петак 14.05.2021. године.

Тачно време одржавања тестова, као и распоред по салама биће накнадно објављени.
Полагање теста није могуће без испитне свеске и индекса (у индексу мора бити потпис предметног наставника).

Post Reply