Накнадни тестови - области које долазе на тестовима

Post Reply
nzoric
Posts: 508
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови - области које долазе на тестовима

Post by nzoric »

На сваком накнадном тесту биће један задатак из следећих области:

1. тест: опште теореме динамике;
2. тест: осцилације материјалне тачке или кретање материјалне тачке у пољу централне силе или динамика релативног кретања материјалне тачке;
3. тест: Лагранжеве једначине друге врсте.

Post Reply