Механика3___јунски_рок__резултати__проф.М.Лазаревић

mlazarevic
Posts: 136
Joined: 17.06.2014. 11:40

Механика3___јунски_рок__резултати__проф.М.Лазаревић

Postby mlazarevic » 14.06.2019. 13:29

Обавештење

Резултати писаног дела испита из Мехaнике 3 дати су у прилогу.
Приказани су само они кандидати који су поправили бодовно стање.

На усмени део испита позивају се кандидати који имају 30 и више поена,
као и они кандидати који су тај услов испунили у претходним роковима провере знања.

Усмени део испита биће одржан дана 17.06.2019 ,понедељак, са почетком у 13 часова, скуп испред каб.442.

На усмени део испита обавезно понети испитну свеску и индекс.


Предметни наставник
проф. Михаило Лазаревић
Attachments
Mehanika3____ prof. Lazarevic_2019_Junskirok.pdf
(180.1 KiB) Downloaded 178 times

Return to “Механика 3 (0799)”