mehanika 3 smena 2 ocene (konacne)

Post Reply
zstokic
Posts: 278
Joined: 12.11.2014. 16:36

mehanika 3 smena 2 ocene (konacne)

Post by zstokic »

Pošto smo pre prekida nastave imali 4 provere znanja – 2 kolokvijuma i 2 vežbe – a posle prekida nastave 9 provera znanja – 6 vežbi i 3 domaća zadatka – stekli su se uslovi da posle 14 nedelja nastave određen broj studenata bude konačno ocenjen (bez daljeg ispitivanja), i to:

Ocena 10 (deset):
Ivković Vladimir 151/18
Ilić Đorđe 159/18
Đokić Jovan 122/16
Kovačević Sandra 220/18
Ivković Miljan 153/18


Ocena 9 (devet):
Egić Pavle 129/18
Živković Mihajlo 134/18
Ilić Miloš 160/18
Ječmenica Nikola 183/18
Josipović Sonja 203/18
Jugović Života 205/18
Kastratović Marija 211/18
Kežić Nemanja 209/18
Knežević Mihaela 216/18
Kokić Petar 223/18
Konrad Filip 227/18
Petrović Teodora 368/16
Jovanović Miloš 190/18
Stamenković Lenka 490/18
Krstić Aleksandar 241/18

Ocena 8 (osam):
Đurđević Jovan 116/18
Đurić Bogoljub 119/18
Zaković Uroš 138/18
Zeković Uroš 142/18
Ilić Andrija 157/18
Jevtić Mirko 176/18
Pešić Natalija 376/16
Kostić Bogdan 229/18
Kostić Milica 232/18
Kraljević Filip 236/18
Mitrović Marko 334/18


Ocena 7 (sedam):
Kaličanin Milan 207/18
Čuturilo Rade 597/13
Petrović Ognjen 448/13
Stojanović Sanja 523/18
Ivković Filip 154/18
Janković Aleksa 166/18
Janjić Petar 172/18
Jovanović Aleksandra 184/18
Jovanović Đorđe 185/18


Ocena 6 (šest):
Đurić Milan 121/18
Zarić Nemanja 141/18
Kamidžorac Vasilije 208/18
Kangrga-M. Aleksandar 209/18
Krstić Bogdan 242/18


Studenti koji nisu zadovoljni predloženom ocenom mogu da je povećaju tako što bi u junskom ispitnom roku dobili broj bodova potreban za željenu ocenu. Pošto se na ispitu može osvojiti maksimalno 60 bodova (3 zadatka – svaki po 20 bodova), za određene ocene je potreban sledeći broj bodova: za ocenu 6 (30-35 bodova), 7 (36-41), 8 (42-49), 9 (50-55), 10 (preko 55 bodova).

Dodatnih kolokvijuma (kao ni nadoknade nastave, potpisivanje indeksa) u ovom semestru neće biti.


Studenti treba da prijave ispit iz Mehanike 3 u junskom ispitnom roku. Prvi termin za upis ocena biće petak 29. 05. 2020. sala 318. u 14. 30 h. Studenti treba da ponesu ispitnu vežbanku i indeks, te da se u sali pridržavaju pravila vezanih za prevenciju.


Studenti koji su osvojili od 11 do 30 bodova:

Živadinović Đorđe 132/18 (11)
Zec Miloš 143/18 (18)
Ilić Predrag 162/18 (11)
Jeremić Jovan 230/17 (14)
Jeremić Luka 182/18 (11)
Jović Neda 196/18 (16)
Kovačević Lazar 218/18 (25)
Kovačević Milan 219/18 (25)
Kojić Marija 222/18 (12)
Kosijer Marko 228/18 (11)
Marinković Andrija 271/18 (14)

Da bi položili ispit, gore navedeni studenti (koji u zbiru imaju od 11 do 30 bodova) treba na pismenom ispitu da sakupe dodatne bodove tako da u zbiru sa dosadašnjim već osvojenim bodovima imaju najmanje 30 bodova. To im omogućuje da izađu na usmeni deo ispita, slično kao što smo imali na Mehanici 2 (tj. pri skupljanju bodova mogu uraditi bilo koji zadatak).


Studenti koji su osvojili od 0 do 10 bodova:

Đurđević Marija 117/18 (4)
Đurić Aleksandar 118/18 (6)
Đuričin Aleksandar 123/18 (0)
Đurić Nikola 125/18 (10)
Đurović Đurđa 125/18 (10)
Đurović Marija 127/18 (0)
Ercegović Ljiljana 131/18 (4)
Živanić Đorđe 133/18 (0)
Živojinović Petar 135/18 (10)
Živojinović Dušan 136/18 (0)
Žigan Mihajlo 148/16 (0)
Zarić Dušan 139/18 (5)
Zlatović Vlado 146/18 (0)
Ivanković Teodora 147/18 (10)
Ivanović Vasko 148/18 (1)
Ilić Nikola 161/18 (7)
Ilić Pavle 210/17 (0)
Ilić Uroš 164/18 (9)
Janković Natalija 219/17 (0)
Jeli Petar 178/18 (2)
Jeremić Danica 180/18 (3)
Jeremić Ivan 181/18 (1)
Jovanović Predrag 193/18 (3)
Jovanović Strahinja 194/18 (4)
Jovičić Dušan 198/18 (0)
Jorgić Bobana 202/18 (10)
Kaurin Mirko 260/17 (0)
Kljaić Tamara 265/17 (2)
Knežević Andrija 215/18 (0)
Koleski Ivan 225/18 (9)
Komanović Vjera 272/17 (0)
Kostić Darko 230/18 (0)
Kostić Konstantin 231/18 (8)
Krezović Nemanja 237/18 (9)
Krsmanović Mladen 237/18 (0)
Krsmanović Nikola 239/18 (7)
Krstić Lazar 283/17 (0)
Krstić Nikola 245/18 (0)
Marinković Bojan 272/18 (0)
Šutaković Uroš 540/16 (0)
Ćosić Stefan 513/16 (0)
Deljanin Nikola 107/16 (0)
Stojanović Stefan 555/17 (10)
Pavlović Miloš 418/17 (0)
Despotović Dušan 91/18 (0)
Dajković Bogdan 121/13 (0)
Maksimović Anđela 307/17 (1)
Jocić Matija 204/18 (4)
Stanojević Stefan 943(17 (0)
Lević David 256/15 (0)
Kostić Uroš 231/15 (6)

Da bi stekli pravo da izađu na usmeni deo ispita, gore navedeni studenti (koji u zbiru imaju od 0 do 10 bodova) na pismenom ispitu moraju osvojiti najmanje 30 bodova, slično kao što smo imali na Mehanici 2 (tj. pri skupljanju bodova mogu uraditi bilo koji zadatak).

Post Reply