Накнадни тестови из Механике 3

Post Reply
nzoric
Posts: 501
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови из Механике 3

Post by nzoric »

Студенти који нису положили Механику 3, а стекли су услов у некој од претходних школских година, могу писмени део испита полагати путем три теста. Датуми одржавања тестова су:

Тест 1: уторак 19.05.2020. године; област: опште теореме динамике материјалног система,

Тест 2: уторак 26.05.2020. године; област: динамика материјалне тачке,

Тест 3: уторак 02.06.2020. године; област: Лагранжеве једначине друге врсте.


Време одржавања тестова је 19 часова. Тачан распоред по салама биће накнадно објављен.

Полагање теста није могуће без испитне свеске и индекса (у индексу мора бити потпис предметног наставника).

Post Reply