Usmeni ispit iz Mehanike 3 u ispitnom roku OKTOBAR 2 šk. 2019/20. god., prof. O.Jeremić

Post Reply
ojeremic
Posts: 96
Joined: 14.11.2014. 13:43

Usmeni ispit iz Mehanike 3 u ispitnom roku OKTOBAR 2 šk. 2019/20. god., prof. O.Jeremić

Post by ojeremic »

Usmeni ispit iz Mehanike 3 u ispitnom roku „oktobar 2" šk. 2019/20, kod prof. O. Jeremić biće održan u sledećim terminima:

1.- Za sve studente ( i studente 4.-te smene šk. 2019/20. god. i student starijih generacija) koji su stekli uslov za izlazak na usmeni ispit iz Mehanike 3 do ovog roka (za studente koji ne moraju da izlaze na pismeni deo ispita u ispitnom roku „oktobar 2" šk. 2019/20. god.), usmeni deo ispita biće održan 16.-tog septembra 2020. god. u 14 i 30, u kab.325.

2.-Za sve studente koji budu stekli uslov za izlazak na usmeni ispit iz Mehanike 3 nakon polaganja pismenog dela ispita u ispitnom roku „oktobar 2" šk.2019/20.god. iz ovog predmeta, usmeni deo ispita biće održan 23.- ćeg septembra 2020. god. u 14 i 30, u kab.325.

NAPOMENA.- Svi studenti (bez obzira da li pripadaju kategoriji 1 ili 2) moraju prijaviti ispit iz Mehanike 3 u ispitnom roku „oktobar 2" šk.2019/20.god.

Post Reply