Термини усмених испита у јунско - јулском року, Н. Тришовић

ntrisovic
Posts: 341
Joined: 21.06.2014. 08:06

Потписивање индекса - за студенте који још немају потпис - Н. Тришовић

Post by ntrisovic »

Термини потписивања индекса:


Среда 19.08.2020., кабинет 442, време: 13:30
Четвртак 20.08.2020., кабинет 442, време: 13:30


Важи за све Механике.

Моле се студенти да искористе ове термине.
Није обавезно лично присуство.
Могуће је индекс послати по другарици, другу,...

Из Кабинета за Механику,
Н. Тришовић

ntrisovic
Posts: 341
Joined: 21.06.2014. 08:06

Термини усмених испита у октобарском року (2021), Тришовић

Post by ntrisovic »

Октобарски рок 2021

Термини усмених испита:

Механика 1 и Механика 2

12. септембар

Теорија осцилација, Механика 3 и Основе Механике 3

13 и 14 септембар

Времена и сале накнадно.

ntrisovic
Posts: 341
Joined: 21.06.2014. 08:06

Термини усмених испита у другом октобарском року (октобар 2, 2021), Н. Тришовић

Post by ntrisovic »

Термини усмених испита:

Теорија осцилација, Механика 3 и Основе Механике 3

Петак, 24 септембар

9:00 - прва смена + "старије" генерације, сала 320
14:00 - трећа смена + Основе Механике 3 + Теорија осцилација, сала 204

Механика 1 и Механика 2

Субота, 25. септембар

9:00, сала 320

ntrisovic
Posts: 341
Joined: 21.06.2014. 08:06

Октобар 3, Н. Тришовић

Post by ntrisovic »

Термин усменог испита за све студенте из свих предмета који имају услов 30+ је:

Недеља, 10.10.2021, од 8:00 сати - сала 223.

Важно:

- предмет мора бити пријављен у Октобру 3,
- студенткиња/студент морају имати мој потпис.
- епидемиолошке мере строго поштовати,
- понети испитну свеску и индекс.


Из Кабинета за Механику
Н. Тришовић

ntrisovic
Posts: 341
Joined: 21.06.2014. 08:06

Школска година: 2021/2022, термини усмених испита у јануарском року, Н. Тришовић

Post by ntrisovic »

Јавити се на е-маил:
ntrisovic@mas.bg.ac.rs
Важи за све предмете.

Post Reply