Предавања у ванредном стању

Post Reply
zmitrovic
Posts: 149
Joined: 15.06.2014. 00:37

Предавања у ванредном стању

Post by zmitrovic »

Обавештење о предавањима и вежбама за предмете Катедре за механику

Одлуком Проширеног деканског колегијума, који је одржан у понедељак 16.3.2020. године, Катедра за механику организоваће предавања и вежбе у складу са новонасталом ситуацијом. На наведеним линковима, једном недељно, биће постављени материјали за предавања и вежбе.


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шифра предмета 0799
Назив предмета Механика 3
Линк за предавања и вежбе viewforum.php?f=65
Контакт ntrisovic@mas.bg.ac.rs, narandjelovic@mas.bg.ac.rs


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

Шифра предмета 7008
Назив предмета Основе механике 1
Линк за предавања и вежбе viewforum.php?f=1277
Контакт rradulovic@mas.bg.ac.rs


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шифра предмета 0037
Назив предмета Теорија осцилација
Линк за предавања и вежбе Сваки студент добиће материјал на своју мејл адресу
Контакт aobradovic@mas.bg.ac.rs

Шифра предмета 0559
Назив предмета Биомеханика ткива и органа
Линк за предавања и вежбе Сваки студент добиће материјал на своју мејл адресу
Контакт mlazarevic@mas.bg.ac.rs

Шифра предмета 0007
Назив предмета Механика робота
Линк за предавања и вежбе Сваки студент добиће материјал на своју мејл адресу
Контакт mlazarevic@mas.bg.ac.rs, pmandic@mas.bg.ac.rs


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Шифра предмета 3170
Назив предмета Одабрана поглавља из механике 1
Линк за предавања и вежбе viewtopic.php?f=642&t=856
Контакт dzekovic@mas.bg.ac.rs, rradulovic@mas.bg.ac.rs

Post Reply