Наставна јединица ПИВ

Post Reply
djcantrak
Posts: 51
Joined: 08.07.2014. 16:44

Наставна јединица ПИВ

Post by djcantrak »

За наставак изучавања наставне јединице ПИВ (Particle Image Velocimetry) прочитајте поглавља 2.3 (уводни део) и потпоглавље 2.3.2 из књиге "Практикум за лабораторијске вежбе из мерења при струјању флуида" (Илић Д., Чантрак Ђ.). Остали материјали за израду семинарских радова достављаће се појединачно студентима на ел. адресе.

Post Reply