Смене 1 и 2 - усмени, упис оцена и увид у радове

Post Reply
rmutavdzic
Posts: 286
Joined: 11.09.2014. 15:42

Смене 1 и 2 - усмени, упис оцена и увид у радове

Post by rmutavdzic »

Усмени ће се одржати у петак 25.6. од 8:00 у сали 223.

Упис оцена је истог дана од 11:00 у кабинету 440 (код проф. Спалевића).

Увид у радове за јулски рок је одмах после писменог испита, 18.6. од 11:00 у кабинету 443.

rmutavdzic
Posts: 286
Joined: 11.09.2014. 15:42

Смене 1 и 2 - резултати писменог испита - јул 2021. (проф. Спалевић)

Post by rmutavdzic »

Писмени су положили:

19/20 (85),

41/20 (65),

53/20 (62),

31/20 (50),

114/20 (45),

150/20 (45)

и условно су положили (обавезан им је усмени испит):

101/20 (42),

597/13 (42),

21/20 (30),

62/20 (30),

69/20 (30),

89/20 (30),

99/20 (30),

338/20 (30).

Post Reply