TREĆA VEŽBA za 5.i 9. SMENU

Post Reply
bpopkon
Posts: 59
Joined: 22.03.2020. 14:39

TREĆA VEŽBA za 5.i 9. SMENU

Post by bpopkon »

TREĆA VEŽBA IZ INŽENJERSKE GRAFIKE za 5.i 9. SMENU

U prilogu nalaze se TRI dokumenta:

SW L PROFIL.pdf : izrada modela i crteža L profila, sa detaljnim objašnjenjem
3SW-1-20.pdf : postavke 20 zadataka
sw INSTRUKCIJA 2: primeri izrade modela i crteža

Kreirajte 3D model L profila i odgovarajućeg crteža u tri osnovne projekcije, sa potrebnim presecima.

U dokumentu 3SW-1-20.pdf nalaze se crteži 20 modela u izometriji. Svaki student bira i radi 1 zadatka, po sledećem pravilu: ako se broj indeksa završava na

1 - 4. zadatak
2 -15. zadatak
3 - 6. zadatak
4 -17. zadatak
5 - 8. zadatak
6 -19. zadatak
7 -10. zadatak
8 - 1. zadatak
9 -11. zadatak
0 - 3. zadatak

U dokumentu 3SW-1-20.pdf nalazi se i tekst zadatka. Postupite kako se zahteva navedenim tekstom.

Pre svega, koristite verziju aplikacije Solid Works 2016 ili starije. Radovi urađeni u novijim verzijama (2017, 2017, 2019, 2020 ...) neće se pregledati.

Drugo. Pre nego što počnete da radite u SolidWorks-u, otvarate novi folder koga označavate na sledeći način:
Prezime.Ime.BrojIndeksa.GodinaUpisa-L : za L profil
Prezime.Ime.BrojIndeksa.GodinaUpisa-BrojVežbe : za zadatke iz 3SW-1-20.pdf

Kada otvorite aplikaciju SolidWorks i napravite novi part, odmah ga zapamtite (Save) u tom folderu. Nadalje, svi novi fajlovi (partovi, sklopovi ili crteži) pamte se i čuvaju u tom folderu. Fajlovi se imenuju na sledeći način:
BrojIndeksa.GodinaUpisa-BrojVežbe-L (XXX.YY-V-L) za L profil
BrojIndeksa.GodinaUpisa-BrojVežbe-BrojZadatka (XXX.YY-V-Z) za zadatke iz 3SW-1-20.pdf

Imenovanje fajlova vršite iz aplikacije SW, i ni pod kojim uslovima ne menjajte naknadno i izvan SW već date nazive. Prilkom izrade crteža, izaberite standardni format sa zaglavljem "A3-ig-radionicki".

Treće. Kada završite sa izradom modela i/ili odgovarajućih crteža u SolidWorksu, zatovorite SW i ARHIVIRAJTE FOLDER rutinom ZIP. Još jednom ponavljam - rutinom ZIP, a ne nekom drugom!

Četvrto. Arhivirani folder šaljete na odgovarajuću e-mail adresu za predaju radova. Molimo da se pridržavate ovih pravila, kako bi se opasnost od gubitka radova potpuno izbegne.

5. smena predaju urađene vežbe na e-mail: MF.TMM.BP@gmail.com
9. smena predaju urađene vežbe na e-mail: MF.TMM.MS@gmail.com

Ovu, treću vežbu, predajete danas, 23.02.2021. do 13:00.

PRIMITE SRDAČNE POZDRAVE
B.I.M.
Attachments
SW L PROFIL.pdf
(3.78 MiB) Downloaded 247 times
SW INSTRUKCIJA 2.pdf
(2.1 MiB) Downloaded 210 times
3SW-1-20.pdf
(427.5 KiB) Downloaded 254 times

Post Reply