8. VEŽBA ZA 2. SMENU

Post Reply
bpopkon
Posts: 76
Joined: 22.03.2020. 14:39

8. VEŽBA ZA 2. SMENU

Post by bpopkon »

OSMA VEŽBA ZA 2. SMENU

Upotrebom aplikacije SolidWorks, kreirati 3D model i prikazati ga u dovoljnom broju osnovnih izgleda sa potrebnim presecima, kotiranjem i kvalitetima obrade. Površine označene sa:
a imaju klasu hrapavosti N7
b imaju klasu hrapoavosti N9
za ostale površine su neobrađene

Najveća dimenzija datog predmeta je 120mm. Ostale dimenzije izabrati da budu približno srazmerne najvećoj.

U prilogu nalaze se dokumenti:

8-SW.pdf: postavke 10 zadataka
PRIKAZIVANJE-ELEMENATA-KOJI-SE-PONAVLJAJU.pdf (instrukcije)

RADIONIČKI CRTEŽI U OVOJ VEŽBI RADE SE POŠTOVANJEM STANDARDA ZA PRIKAZIVANJE ELEMENATA KOJI SE PONAVLJAJU. MOLIMO VAS DA DOBRO PROUČITE INSTRUKCIJE KOJE SU POSTAVLJENE ZAJEDNO SA ZADACIMA.

Svaki student bira i radi 1 zadatak, po sledećem pravilu: poslednja cifra u broju indeksa je broj zadatka; ako je poslednja cifra 0, broj zadatka je 10.

Pre svega, koristite verziju aplikacije Solid Works 2016 ili starije. Radovi urađeni u novijim verzijama (2017, 2017, 2019, 2020 ...) neće se pregledati.

Drugo. Pre nego što počnete da radite u SolidWorks-u, otvarate novi folder koga označavate na sledeći način:
Prezime.Ime.BrojIndeksa.GodinaUpisa-BrojVežbe

Kada otvorite aplikaciju SolidWorks i napravite novi part, odmah ga zapamtite (Save) u tom folderu. Nadalje, svi novi fajlovi (partovi, sklopovi ili crteži) pamte se i čuvaju u tom folderu. Fajlovi se imenuju na sledeći način:
BrojIndeksa.GodinaUpisa-BrojVežbe-BrojZadatka (XXX.YY-V-Z)
(Partovi i pridruženi crteži imaju isto ime; razlikuju se samo u ekstentiji)

Imenovanje fajlova vršite iz aplikacije SW, i ni pod kojim uslovima ne menjajte naknadno i izvan SW već date nazive. Prilkom izrade crteža, izaberite standardni format sa zaglavljem "A3-ig-radionicki".

Treće. Kada završite sa izradom modela i odgovarajućih crteža u SolidWorksu, napravite i PDF VERZIJU CRTEŽA, zatovorite SW i ARHIVIRAJTE FOLDER rutinom ZIP. Još jednom ponavljam - rutinom ZIP, a ne nekom drugom!

Četvrto. Arhivirani folder šaljete na odgovarajuću e-mail adresu za predaju radova. Molimo da se pridržavate ovih pravila, kako bi se opasnost od gubitka radova potpuno eliminisala.

2. smena predaje urađene vežbe na e-mail: MF.TMM.BP@gmail.com

Ovu, osmu vežbu, predajete danas, 8.04.2021. do 13:00.

PRIMITE SRDAČNE POZDRAVE
B.I.M.
Attachments
PRIKAZIVANJE-ELEMENATA-KOJI-SE-PONAVLJAJU.pdf
(3.12 MiB) Downloaded 102 times
8-SW.pdf
(68.71 KiB) Downloaded 140 times

Post Reply