Вежбе из Математике 3 (све смене)

Post Reply
jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Вежбе из Математике 3 (све смене)

Post by jtomanovic »

Део наставе из Математике 3 састојаће се у постављању снимака вежби, које могу користити сви студенти. Савет је да их погледате оним данима када бисте по распореду имали наставу из Математике 3. За остале активности на предмету пратите обавештења која се односе на вашу смену.

Снимке вежби за прве три лекције ради Јелена Томановић. Док пратите те снимке покушајте паралелно да пишете (као кад хватате белешке на часу), а након постављеног питања или задатка за студенте у снимцима се прави пауза од неколико секунди - ту можете да зауставите снимак и покушате сами да одговорите на питање, односно решите задатак (након те паузе у снимку следи одговор, односно решење); уз видео снимак, биће остављене и одговарајуће табле на којима је писано - њих можете померати и мењати им величину.

За 1. недељу (27.9. - 3.10.) предвиђена су 2 часа вежби.

На линку можете преузети материјале за 1. час вежби (видео снимак mat3_cas1.mp4, редослед табли је mat3_cas1_uvod_tabla.png, mat3_cas1_uvod1_tabla.png, mat3_cas1_zad1_tabla.png, mat3_cas1_uvod2_tabla.png, mat3_cas1_zad2_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... Q?e=9VLlnc

На линку можете преузети материјале за 2. час вежби (видео снимак mat3_cas2.mp4, редослед табли је mat3_cas2_uvod_tabla.png, mat3_cas2_zad1_tabla.png, mat3_cas2_zad2_tabla.png, mat3_cas2_zad3_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... w?e=qwx7nu

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 3 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку можете преузети материјале за 3. час вежби (видео снимак mat3_cas3.mp4, редослед табли је mat3_cas3_uvod_tabla.png, mat3_cas3_uvod1_tabla.png, mat3_cas3_zad1_tabla.png, mat3_cas3_uvod2_tabla.png, mat3_cas3_zad2_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... Q?e=WrewWW

На линку можете преузети материјале за 4. час вежби (видео снимак mat3_cas4.mp4, редослед табли је mat3_cas4_liuvil.png, mat3_cas4_hom_konst_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... A?e=QMpTed

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 3 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку можете преузети материјале за 5. час вежби (видео снимак mat3_cas5.mp4, редослед табли је mat3_cas5_uvod_tabla.png, mat3_cas5_uvod1_tabla.png, mat3_cas5_zad1_tabla.png, mat3_cas5_uvod2_tabla.png, mat3_cas5_zad2_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... w?e=Cckjkc

На линку можете преузети материјале за 6. час вежби (видео снимак mat3_cas6.mp4, редослед табли је mat3_cas6_uvod1_tabla.png, mat3_cas6_zad1_tabla.png, mat3_cas6_uvod2_tabla.png, mat3_cas6_zad2_tabla.png):

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... A?e=96vV8D

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 3 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... g?e=EcRPnF

се налазе материјали који се тичу система диференцијалних једначина, редослед којим треба гледати снимке/табле је: mat3_sist_dj_lin2, mat3_sist_dj_lin3, mat3_sist_dj_sim.

У 3. задатку снимка mat3_sist_dj_sim на крају треба да пише c2 = x/y - y - z^2/y (уместо c2 = x/y - y + z^2/y).

Post Reply