Вежбе из Математике 1 (све смене)

Post Reply
jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Вежбе из Математике 1 (све смене)

Post by jtomanovic »

Овде ће бити остављени материјали из Математике 1 за вежбе из лекција 4, 5 и 6, које ће припремити Јелена Томановић и могу их користити студенти свих смена. Питања слободно шаљите на jtomanovic@mas.bg.ac.rs или преко Teamsa.

Док пратите снимке покушајте паралелно да пишете (као кад хватате белешке на часу), а након постављеног питања или задатка за студенте у снимцима се прави пауза од неколико секунди - ту можете да зауставите снимак и покушате сами да одговорите на питање, односно решите задатак (након те паузе у снимку следи одговор, односно решење).

На линку

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... Q?e=Fo3GgT

се налазе материјали за вежбе из Аналитичке геометрије у простору (снимак analiticka_geom.mp4 и табле на којима је писано (њих можете померати и мењати им величину): analiticka_geom_tabla1.png, analiticka_geom_tabla2.png, analiticka_geom_tabla3.png).

Ови материјали се односе на први део 4. лекције - с обзиром да је ова лекција доста обимна и да садржи углавном ново градиво (мислим на градиво које нисте радили у средњој школи), материјали за други део ће бити постављени следеће недеље.

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 1 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... g?e=9N6NYa

се налазе материјали за вежбе из Кривих другог реда (снимак krive_drugog_reda.mp4 и табле на којима је писано: krive_tabla1.png, krive_tabla2.png, krive_tabla3.png, krive_tabla4.png). Ови материјали се односе на други део 4. лекције.

ВАЖНО - Направила сам грешку при навођењу прве формуле за израчунавање угла ротације:

пише tg(2fi) = 2B/(C-A), а треба да пише tg(2fi) = 2B/(A-C).

Ова грешка се СЛУЧАЈНО није одразила на израду задатака из мојих материјала, јер је било или A=C, или није било потребе да се врши ротација, или је коришћена друга формула B tg^2(fi) + (A-C)tg(fi) - B = 0 за израчунавање угла ротације.

Поред тога, у 4. задатку када се уводи ротација уместо y = x' sin(fi) + y'sin(fi) треба да пише y = x' sin(fi) + y'cos(fi), што је на табли исправљено, али је грешка остала на снимку (ова грешка се није одразила на даљу израду задатка).

Има и неколико лапсуса у говору.

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 1 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... A?e=VyVRWn

се налазе материјали за вежбе из 5. лекције (снимак limesi.mp4 и табле на којима је писано: limesi_tabla1.png, limesi_tabla2.png, limesi_tabla3.png, limesi_tabla4.png).

(На табли је остао, али је са снимка исечен 7. задатак - лимес који се рачуна наведен је као познат, али можете и овај задатак прећи за вежбу.)

jtomanovic
Posts: 489
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Вежбе из Математике 1 (све смене)

Post by jtomanovic »

На линку

https://masbgacrs-my.sharepoint.com/:f: ... Q?e=2ZTIfy

се налазе материјали за вежбе из 6. лекције (снимак izvodi.mp4 и табле на којима је писано: izvodi_tabla1.png, izvodi_tabla2.png, izvodi_tabla3.png). Наставним планом је предвиђен само један час вежби из ове лекције.

У 5. примеру при рачунању 2. извода у једном кораку је именилац погрешно преписан, па уместо (x^2-1)^2 треба да пише (x^2-1)^4, а у крајњем решењу уместо (x^2-1) треба да пише (x^2-1)^3. Ова грешка је на табли исправљена, али је остала на снимку.

Post Reply