Rezultati pismenog dela ispita - Januar 2022.

Post Reply
sotovic
Posts: 389
Joined: 08.10.2015. 16:18

Rezultati pismenog dela ispita - Januar 2022.

Post by sotovic »

Pismeni ispit u januarskom ispitnom roku položili su:

Dimitrije Stanojević 456/16 (70 bodova)
Aleksandar Karaulić 258/17 (65 bodova)
Aleksandar Munćan 386/17 (60 bodova)
Elena Čaparević 600/19 (60 bodova)
Aleksandar Đurić 134/16 (50 bodova)
Tatjana Micaković 595/14 (50 bodova)

Uvid u radove održaće se u ponedeljak u 11.30h u laboratoriji za termodinamiku (kabinet 113/4)

Post Reply