Полагање испита у „накнадним“ роковима (октобар 2...)

Post Reply
zmitrovic
Posts: 167
Joined: 15.06.2014. 00:37

Полагање испита у „накнадним“ роковима (октобар 2...)

Post by zmitrovic »

Важи за све предмете Катедре за механику.

Донета је следећа одлука о организовању испита у „накнадним“ испитним роковима („накнадни“ испитни рокови су сви они који нису: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски): на усмени део испита могу изаћи они студенти који су стекли 30 и више бодова у претходним испитним роковима, а који у том испитном року не полажу писмени део испита. Студенти који у том року полажу писмени део испита могу изаћи на усмени под условом да су искључиво у том року стекли на писменом 30 и више бодова, тј. бодови за оне који полажу писмени део испита рачунају се од нуле, односно бодови са писменог не могу се у том року поправљати. Бодови стечени на писменом у том року, ако је тај број већи или једнак 30, важе и у наредним роковима, а ако је стечени број бодова мањи од 30, бодови се бришу.

Катедра за механику

Post Reply