Аудиторне вежбе

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 03.10.2017. 23:21

Аудиторна вежба 1 - Основи терамеханике
Attachments
Auditorna vezba 1 - Osnovi teramehanike.pdf
(299.38 KiB) Downloaded 85 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 11.10.2018. 07:59

Аудиторна вежба 2 - Силе које делују на возило
Attachments
Auditorna vezba 2 - Sile koje deluju na vozilo.pdf
(627.03 KiB) Downloaded 78 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 15.10.2018. 23:05

Аудиторна вежба 3 - Граничне перформансе моторних возила
Attachments
Auditorna vezba 3 - Granicne performanse motornih vozila.pdf
(120.74 KiB) Downloaded 86 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 30.10.2018. 23:14

Аудиторна вежба 4 - Погон моторних возила
Attachments
Auditorna vezba 4 - Pogon motornih vozila.pdf
(113.78 KiB) Downloaded 102 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 03.11.2018. 17:35

Аудиторна вежба 5 - Вучно-динамичке карактеристике транспортних возила са механичким преносницима
Attachments
Auditorna vezba 5 - Vucno-dinamicke karakteristike transportnih vozila sa mehanickim prenosnicima.pdf
(98.36 KiB) Downloaded 59 times
Last edited by dstamenkovic on 11.11.2018. 16:30, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 11.11.2018. 14:47

Аудиторна вежба 6 - Попречна стабилност возила
Attachments
Auditorna vezba 6 - Poprecna stabilnost vozila.pdf
(101.62 KiB) Downloaded 76 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 12.11.2018. 13:33

Аудиторна вежба 7 - Кочење
Attachments
Auditorna vezba 7 - Kocenje.pdf
(83.81 KiB) Downloaded 33 times
Last edited by dstamenkovic on 07.12.2018. 17:27, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 12.11.2018. 20:18

Аудиторна вежба 8 - Карактеристике потрошње горива
Attachments
Auditorna vezba 8 - Karakteristike potrosnje goriva.pdf
(104.53 KiB) Downloaded 32 times
Maseni protok goriva.xlsx
(20.93 KiB) Downloaded 49 times


Return to “Динамика возила (0871)”