Аудиторне вежбе

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 03.10.2017. 23:21

Аудиторна вежба 1 - Основи терамеханике
Attachments
Auditorna vezba 1 - Osnovi teramehanike.pdf
(938.12 KiB) Downloaded 27 times
Last edited by dstamenkovic on 11.11.2019. 09:34, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 13.10.2019. 16:15

Аудиторна вежба 2 - Силе које делују на возило
Attachments
Auditorna vezba 2 - Sile koje deluju na vozilo.pdf
(709.05 KiB) Downloaded 56 times
Last edited by dstamenkovic on 16.10.2019. 14:24, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 13.10.2019. 16:25

Аеродинамичке карактеристике моторних возила
(информативно, не учити за колоквијум, не читати пре предавања)
Attachments
Aerodinamicke karakteristike motornih vozila.pdf
(7.02 MiB) Downloaded 52 times
Milan Jankovic - Uticaj razlicitih parametara na aerodinamicke karakteristike motornih vozila.pdf
(2.68 MiB) Downloaded 55 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 13.10.2019. 16:26

Аудиторна вежба 3 - Граничне перформансе моторних возила
Attachments
Auditorna vezba 3 - Granicne performanse motornih vozila.pdf
(481.97 KiB) Downloaded 83 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 29.10.2019. 23:50

Аудиторна вежба 4 - Погон моторних возила
Attachments
Auditorna vezba 4 - Pogon motornih vozila.pdf
(511.64 KiB) Downloaded 181 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 10.11.2019. 23:54

Аудиторна вежба 5 - Вучно-динамичке карактеристике транспортних возила са механичким преносницима
Attachments
Auditorna vezba 5 - Vucno-dinamicke karakteristike transportnih vozila sa mehanickim prenosnicima.pdf
(442.96 KiB) Downloaded 84 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 11.11.2019. 00:05

Аудиторна вежба 6 - Попречна стабилност возила
Attachments
Auditorna vezba 6 - Poprecna stabilnost vozila.pdf
(430.35 KiB) Downloaded 99 times

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 26.11.2019. 18:48

Аудиторна вежба 7 - Кочење
Attachments
Auditorna vezba 7 - Kocenje.pdf
(379.23 KiB) Downloaded 7 times
Last edited by dstamenkovic on 18.12.2019. 15:29, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 73
Joined: 23.09.2016. 16:10

Аудиторне вежбе

Postby dstamenkovic » 08.12.2019. 16:28

Аудиторна вежба 8 - Карактеристике потрошње горива
Attachments
Auditorna vezba 8 - Karakteristike potrosnje goriva.pdf
(366.38 KiB) Downloaded 63 times
Maseni protok goriva.xlsx
(20.93 KiB) Downloaded 37 times


Return to “Динамика возила (0871)”cron