Резултати 1. колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

mspalevic
Posts: 82
Joined: 28.06.2014. 14:10

Резултати 1. колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

Postby mspalevic » 24.10.2017. 11:53

Резултати 1. колоквијума:

557/15 поена 25
417/14 поена 20
708/14 поена 20
528/14 поена 15
450/14 поена 12
393/15 поена 10
113/14 поена 10
59/15 поена 10
416/14 поена 10
456/15 поена 10
2/15 поена 10
474/15 поена 10
116/14 поена 10
543/13 поена 10
205/15 поена 8
245/14 поена 7
611/13 поена 7
536/14 поена 7
706/14 поена 7
488/14 поена 5
502/14 поена 5
915/15 поена 5
520/14 поена 5
432/11 поена 5
359/11 поена 5
360/15 поена 3
401/14 поена 3
354/12 поена 3
214/1 поена 2
406/14 поена 1

Остали студнти имају 0 поена.

У Београду 24.10.2017 године проф. М. Спалевић

mspalevic
Posts: 82
Joined: 28.06.2014. 14:10

Re: Резултати 1. i 2. колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

Postby mspalevic » 06.12.2017. 21:45

Резултати 1. / 2. колоквијума:

557/15 поена 25 / 15
417/14 поена 20 / 15
708/14 поена 20 / 15
528/14 поена 15
450/14 поена 12
393/15 поена 10 / 8
113/14 поена 10 / 23
59/15 поена 10 / 5
416/14 поена 10
456/15 поена 10
2/15 поена 10 / 10
474/15 поена 10 / 10
116/14 поена 10 / 15
543/13 поена 10 / 25
205/15 поена 8 / 5
245/14 поена 7 / 18
611/13 поена 7 / 25
536/14 поена 7 / 23
706/14 поена 7
488/14 поена 5 / 15
502/14 поена 5 / 20
915/15 поена 5 / 10
520/14 поена 5 / 15
432/11 поена 5 / 20
359/11 поена 5
360/15 поена 3
401/14 поена 3
354/12 поена 3
214/1 поена 2
406/14 поена 1
156/14 поена - / 15
521/14 поена - / 5
542/13 поена - / 15
464/13 поена - / 5
459/14 поена - / 10
396/16 поена - / 5
258/14 поена - / 10
527/14 поена - / 15
415/14 поена - / 22
555/14 поена - / 15
487/14 поена - / 25
441/14 поена - / 15
519/14 поена - / 20
499/13 поена - / 20
586/13 поена - / 35
381/11 поена - / 22


Остали студнти имају 0 поена.

У Београду 6.12.2017 године проф. М. Спалевић

mspalevic
Posts: 82
Joined: 28.06.2014. 14:10

Re: Резултати 1. i 2. колоквијума за 5. смену, после увида у радове (проф. Спалевић)

Postby mspalevic » 07.12.2017. 13:07

Резултати 1. / 2. колоквијума (после увида у радове):

557/15 поена 25 / 20
417/14 поена 20 / 15
708/14 поена 20 / 15
528/14 поена 15
450/14 поена 12
393/15 поена 10 / 8
113/14 поена 10 / 23
59/15 поена 10 / 5
416/14 поена 10 / 22
456/15 поена 10
2/15 поена 10 / 10
474/15 поена 10 / 10
116/14 поена 10 / 15
543/13 поена 10 / 25
205/15 поена 8 / 5
245/14 поена 7 / 18
611/13 поена 7 / 25
536/14 поена 7 / 23
706/14 поена 7
488/14 поена 5 / 15
502/14 поена 5 / 20
915/15 поена 5 / 10
520/14 поена 5 / 15
432/11 поена 5 / 20
359/11 поена 5
360/15 поена 3
401/14 поена 3
354/12 поена 3
214/1 поена 2
406/14 поена 1
156/14 поена - / 15
521/14 поена - / 5
542/13 поена - / 15
464/13 поена - / 5
459/14 поена - / 10
396/16 поена - / 5
258/14 поена - / 10
527/14 поена - / 15
555/14 поена - / 15
487/14 поена - / 25
441/14 поена - / 15
519/14 поена - / 20
499/13 поена - / 20
586/13 поена - / 35
381/11 поена - / 22


Остали студнти имају 0 поена.

У Београду 7.12.2017 године проф. М. Спалевић


Return to “Нумеричке методе (0673)”