Накнадни тестови из Механике 3

nzoric
Posts: 267
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови из Механике 3

Postby nzoric » 15.03.2018. 14:15

Студенти који нису положили Механику 3, а стекли су услов у некој од претходних школских година, могу писмени део испита полагати путем три теста. Датуми одржавања тестова су:

Тест 1: субота 21.04.2018. године
Тест 2: субота 19.05.2018. године
Тест 3: субота 02.06.2018. године.

Тачно време одржавања тестова, као и распоред по салама биће накнадно објављени.
Полагање теста није могуће без испитне свеске и индекса (у индексу мора бити потпис предметног наставника).

bjeremic
Posts: 206
Joined: 19.06.2014. 13:06

Re: Накнадни тестови из Механике 3

Postby bjeremic » 12.04.2018. 14:44

Накнадни тест 1 из Механике 3 одржаће се у суботу 21.04.2018. год. у 10ч у амфитеатру А. Обавезно понети индекс са потписом предметног наставника и нову испитну свеску. На тесту ће бити два задатка (први и други задатак са писменог испита) од којих се ради један по избору.

bjeremic
Posts: 206
Joined: 19.06.2014. 13:06

Re: Накнадни тестови из Механике 3

Postby bjeremic » 16.05.2018. 11:51

Накнадни тест 2 из Механике 3 одржаће се у суботу 19.05.2018. год. у 10ч у амфитеатру А. Обавезно понети индекс са потписом предметног наставника и нову испитну свеску. На тесту ће бити два задатка (први и други задатак са писменог испита), а ради се један задатак под редним бројем који није рађен на првом тесту.

bjeremic
Posts: 206
Joined: 19.06.2014. 13:06

Re: Накнадни тестови из Механике 3

Postby bjeremic » 30.05.2018. 20:33

Накнадни тест 3 из Механике 3 одржаће се у суботу 02.06.2018. год. у 10ч у амфитеатру А. Обавезно понети индекс са потписом предметног наставника и нову испитну свеску.


Return to “Механика 3 (0799)”