Лабораторијске вежбе

Post Reply
dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И1 - Испитивање комплетираних возила

Самостални задатак:
На основу података из табеле одредити опсег положаја тежишта додатог терета који ће оптеретити возило до највеће дозвољене масе тако да не дође до преоптерећења осовина.
Attachments
Ispitivanje kompletiranih vozila 2019-09-28.pdf
(10.27 MiB) Downloaded 37 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:43, edited 8 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И2 - Испитивање електронске контроле стабилности помоћу симулације

Самостални задатак:
Према приложеном упутству.
Attachments
CarSim 8 uputstvo 2020-10-30.pdf
(909.85 KiB) Downloaded 18 times
Ispitivanje EKS 2020-10-27.pdf
(1.3 MiB) Downloaded 18 times
Zadatak 2020-10-27.pdf
(1.12 MiB) Downloaded 22 times
Last edited by dstamenkovic on 30.10.2020. 17:04, edited 9 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И3 - Испитивање возила према АТП споразуму

Самостални задатак:
Саставити сертификат за класу возила задату у табели према моделу из АТП споразума:
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/f ... atp%29.pdf

Комору усвојити са испитаног возила.

Подаци о расхладним уређајима могу се пронаћи на следећим адресама:
https://www.thermoking.com/na/en/road.html
https://www.carrier.com/truck-trailer
http://www.frigoblock.com
https://www.zanotti.com/transport-refrigeration
Attachments
Ispitivanje vozila prema ATP sporazumu 2020-10-31.pdf
(3.74 MiB) Downloaded 23 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:08, edited 5 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И4 - Испитивање возила за превоз опасног терета

Самостални задатак:
Саставити сертификат према моделу из АДР споразума, на основу достављеног материјала.
Attachments
Ispitivanje vozila za prevoz opasnog tereta 2020-11-21.pdf
(6.76 MiB) Downloaded 9 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 15:12, edited 5 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И5 - Испитивање амбулантних возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању (према задацима из табеле).
Attachments
Ispitivanje ambulantnih vozila 2020-11-17.pdf
(1.42 MiB) Downloaded 14 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:10, edited 7 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И6 - Испитивање заштитних структура пољопривредних трактора

Групни задатак:
Нацртати дијаграме F(t), d(t), F(d), E(t), E(d).
Attachments
Ispitivanje zastitnih struktura poljoprivrednih traktora 2020-11-21.pdf
(1 MiB) Downloaded 7 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:44, edited 7 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И7 - Испитивање система звучног упозорења пешака на електровозилу

Самостални задатак:
Осмислити сопствену методу испитивања система.
Attachments
Ispitivanje sistema zvucnog upozorenja pesaka na elektrovozilu 2020-11-22.pdf
(2.19 MiB) Downloaded 8 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 14:24, edited 5 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И8 - Испитивање торзионе крутости носећег система возила

Групни задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању, уз следеће напомене:
- За снимљене податке о вредностима силе и угла увијања шасије, одредити вредност торзионе крутости за читав дијапазон задатих оптерећења;
- Дати коментаре на пораст / опадање крутости;
- Одговорити на питање колика се грешка прави услед закретања платформе приликом испитивања (због смањења крака).
Attachments
Ispitivanje torzione krutosti noseceg sistema vozila 2020-11-22.pdf
(4.41 MiB) Downloaded 6 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:46, edited 7 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И9 - Испитивање горивости материјала за облагање унутрашњости возила

Групни задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању.
Attachments
Ispitivanje gorivosti materijala za oblaganje unutrasnjosti vozila 2020-11-22.pdf
(1.31 MiB) Downloaded 13 times
Last edited by dstamenkovic on 22.11.2020. 16:46, edited 2 times in total.

dstamenkovic
Posts: 90
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Post by dstamenkovic »

Вежба И10 - Мерење буке

Самостални задатак:
Саставити извештај о измереној буци (у различитим условима) у сопственој стамбеној јединици.

Post Reply