Лабораторијске вежбе

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 07.10.2018. 00:58

Вежба 1 - Испитивање комплетираних возила

Самостални задатак:
Направити упутство за уградњу бочне заштите на основу послатог материјала
(групно)
Attachments
Ispitivanje kompletiranih vozila.pdf
(9.93 MiB) Downloaded 54 times
Last edited by dstamenkovic on 19.10.2019. 18:24, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 11.10.2019. 15:37

Вежба 2 - Симулација понашања возила у програмском пакету CarSim

Самостални задатак:
Написати извештај према датом упутству
(појединачно)
Attachments
CarSim 8 uputstvo.pdf
(1012.01 KiB) Downloaded 77 times
Last edited by dstamenkovic on 19.10.2019. 18:35, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 19.10.2019. 18:34

Вежба 3 - Испитивање возила према АТП споразуму

Самостални задатак:
Саставити сертификат за испитано возило према моделу из АТП споразума:
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/f ... atp%29.pdf
(групно)
Attachments
Ispitivanje vozila prema ATP sporazumu.pdf
(3.18 MiB) Downloaded 52 times
Zapisnik.pdf
(74.47 KiB) Downloaded 39 times

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 29.10.2019. 07:11

Вежба 4 - Испитивање возила за превоз опасног терета

Самостални задатак:
Саставити сертификат према моделу из АДР споразума, на основу материјала добијеног имејлом.
(групно)
Attachments
Ispitivanje vozila za prevoz opasnog tereta.pdf
(6.3 MiB) Downloaded 41 times

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 26.11.2019. 11:42

Вежба 5 - Испитивање амбулантних возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању.
(групно)
Attachments
Ispitivanje ambulantnih vozila.pdf
(1.02 MiB) Downloaded 29 times
Last edited by dstamenkovic on 26.11.2019. 11:43, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 26.11.2019. 11:43

Вежба 6 - Испитивање заштитних структура пољопривредних трактора

Самостални задатак:
Израчунати енергију деформације на основу снимљених података.
(групно)
Attachments
Ispitivanje zastitnih struktura poljoprivrednih traktora.pdf
(672.23 KiB) Downloaded 28 times

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 01.12.2019. 11:50

Вежба 7 - Испитивање система звучног упозорења пешака на електровозилу

Самостални задатак:
Осмислити сопствену методу испитивања система.
(групно)
Attachments
Ispitivanje sistema zvucnog upozorenja pesaka na elektrovozilu.pdf
(2.21 MiB) Downloaded 34 times
Last edited by dstamenkovic on 08.12.2019. 13:43, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 08.12.2019. 13:43

Вежба 8 - Испитивање торзионе крутости носећег система возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању, уз следеће напомене:
- За снимљене податке о вредностима силе и угла увијања шасије, одредити вредност торзионе крутости за читав дијапазон задатих оптерећења;
- Дати коментаре на пораст/ опадање крутости;
- Одговорити на питање колика се грешка прави услед закретања платформе приликом испитивања (због смањења крака).
(групно)
Attachments
Ispitivanje torzione krutosti noseceg sistema vozila.pdf
(4.12 MiB) Downloaded 36 times

dstamenkovic
Posts: 84
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 16.12.2019. 11:59

Вежба 9 - Испитивање горивости материјала за облагање унутрашњости возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању.
(групно)
Attachments
Ispitivanje gorivosti materijala za oblaganje unutrasnjosti vozila.pdf
(812.23 KiB) Downloaded 23 times


Return to “Испитивање возила (0436)”