Лабораторијске вежбе

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 07.10.2018. 00:58

Вежба 1 - Испитивање комплетираних возила

Самостални задатак:
Направити упутство за уградњу бочне заштите на основу послатог материјала
(групно)
Attachments
Ispitivanje kompletiranih vozila.pdf
(9.93 MiB) Downloaded 39 times
Last edited by dstamenkovic on 19.10.2019. 18:24, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 11.10.2019. 15:37

Вежба 2 - Симулација понашања возила у програмском пакету CarSim

Самостални задатак:
Написати извештај према датом упутству
(појединачно)
Attachments
CarSim 8 uputstvo.pdf
(1012.01 KiB) Downloaded 55 times
Last edited by dstamenkovic on 19.10.2019. 18:35, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 19.10.2019. 18:34

Вежба 3 - Испитивање возила према АТП споразуму

Самостални задатак:
Саставити сертификат за испитано возило према моделу из АТП споразума:
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/f ... atp%29.pdf
(групно)
Attachments
Ispitivanje vozila prema ATP sporazumu.pdf
(3.18 MiB) Downloaded 32 times
Zapisnik.pdf
(74.47 KiB) Downloaded 25 times

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 29.10.2019. 07:11

Вежба 4 - Испитивање возила за превоз опасног терета

Самостални задатак:
Саставити сертификат према моделу из АДР споразума, на основу материјала добијеног имејлом.
(групно)
Attachments
Ispitivanje vozila za prevoz opasnog tereta.pdf
(6.3 MiB) Downloaded 22 times

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 26.11.2019. 11:42

Вежба 5 - Испитивање амбулантних возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању.
(групно)
Attachments
Ispitivanje ambulantnih vozila.pdf
(1.02 MiB) Downloaded 13 times
Last edited by dstamenkovic on 26.11.2019. 11:43, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 26.11.2019. 11:43

Вежба 6 - Испитивање заштитних структура пољопривредних трактора

Самостални задатак:
Израчунати енергију деформације на основу снимљених података.
(групно)
Attachments
Ispitivanje zastitnih struktura poljoprivrednih traktora.pdf
(672.23 KiB) Downloaded 12 times

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 01.12.2019. 11:50

Вежба 7 - Испитивање система звучног упозорења пешака на електровозилу

Самостални задатак:
Осмислити сопствену методу испитивања система.
(групно)
Attachments
Ispitivanje sistema zvucnog upozorenja pesaka na elektrovozilu.pdf
(2.21 MiB) Downloaded 18 times
Last edited by dstamenkovic on 08.12.2019. 13:43, edited 1 time in total.

dstamenkovic
Posts: 72
Joined: 23.09.2016. 16:10

Лабораторијске вежбе

Postby dstamenkovic » 08.12.2019. 13:43

Вежба 8 - Испитивање торзионе крутости носећег система возила

Самостални задатак:
Саставити извештај о спроведеном испитивању, уз следеће напомене:
- За снимљене податке о вредностима силе и угла увијања шасије, одредити вредност торзионе крутости за читав дијапазон задатих оптерећења;
- Дати коментаре на пораст/ опадање крутости;
- Одговорити на питање колика се грешка прави услед закретања платформе приликом испитивања (због смањења крака).
(групно)
Attachments
Ispitivanje torzione krutosti noseceg sistema vozila.pdf
(4.12 MiB) Downloaded 14 times


Return to “Испитивање возила (0436)”