Резултати првог колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

mspalevic
Posts: 104
Joined: 28.06.2014. 14:10

Резултати првог колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

Postby mspalevic » 02.11.2018. 09:30

359/16 поена 20
530/15 поена 15
208/15 поена 12
93/15 поена 10
919/16 поена 7
915/15 поена 7
186/12 поена 7
275/14 поена 7
65/13 поена 7
59/17 поена 7
106/16 поена 5
554/15 поена 5
40/13 поена 5
276/15 поена 5
16/15 поена 5
54/15 поена 5
33/13 поена 5
295/13 поена 5
23/15 поена 3
26/16 поена 3
526/14 поена 3
41/16 поена 3

Остали студенти имају 0 поена.

М. Спалевић

mspalevic
Posts: 104
Joined: 28.06.2014. 14:10

Резултати првог и другог колоквијума за 5. смену (проф. Спалевић)

Postby mspalevic » 04.12.2018. 23:06

359/16 поена 20+10
530/15 поена 15+22
208/15 поена 12+15
93/15 поена 10+35
919/16 поена 7+0
915/15 поена 7
186/12 поена 7+10
275/14 поена 7+20
65/13 поена 7+5
59/17 поена 7+25
106/16 поена 5+30
554/15 поена 5+15
40/13 поена 5
276/15 поена 5
16/15 поена 5
54/15 поена 5
33/13 поена 5+5
295/13 поена 5+0
23/15 поена 3+15
26/16 поена 3+5
526/14 поена 3
41/16 поена 3+5
919/17 поена 0+10
548/16 поена 0+10
100/16 поена 0+15
397/12 поена 0+15
497/15 поена 0+13
540/15 поена 0+25
37/15 поена 0+25
397/14 поена 0+15

Остали студенти имају 0 поена.

М. Спалевић


Return to “Нумеричке методе (0673)”