Usmeni deo ispita za smene I i III (prof. Aleksandar Cvetković) - predrok

mvucic
Posts: 83
Joined: 10.09.2014. 01:47

Usmeni deo ispita za smene I i III (prof. Aleksandar Cvetković) - predrok

Postby mvucic » 11.01.2019. 11:06

Usmeni deo ispita za smene I i III (prof. Aleksandar Cvetković) - predrok

Na usmeni deo ispita iz Numeričkih metoda u predroku se pozivaju studenti sa sledećim brojem indeksa:

276/16
296/16
288/16
335/16
284/16
352/16
124/16
046/16
339/16
357/16
064/16
345/16
094/15
334/16
379/16
149/16
363/16
005/16
040/16
019/16
053/16
058/16
029/16
289/16
006/16
080/16
027/16
023/16
278/16
388/16
299/16
516/16
285/16
129/16
065/15
367/16
003/15
306/16
545/16
273/16
028/16
038/16
353/16
387/16
135/16
393/16
014/16
358/16
018/16
052/16
059/16
270/16
003/16
001/16
066/16
329/16
381/16
277/16
302/16
327/16
009/16
031/16
042/16
051/16
336/16

Usmeni deo ispita će se održati 13.01.2019. godine u 17:00 časova u sali 320.

Return to “Нумеричке методе (0673)”