Važna obaveštenja_30maj19

mmilos
Posts: 330
Joined: 15.06.2014. 08:39

Važna obaveštenja_30maj19

Postby mmilos » 30.05.2019. 13:36

1.
Ocene i komentari prezentacija realizovanih 30.5.2019.g. će se registrovati do ponedeljaka, 3.6.2019.g. do 7:00.
2.
Konačne ocene prezentacija realizovanih 30.5.2019.g. će biti objavljene u ponedeljak, 3.6.2019.g. do 8:00.
3.
Upis ocena po osnovu realizovanih prezentacija (SVI TERMINI) će se obaviti u ponedeljak, 3.6.2019.g. u 12:00 u kabinetu 136. NAKNADNO UPISIVANJE OCENA NIJE MOGUĆE (bez upisane ocene sa prezentacije neće biti moguće polagati ispit).
3.
Spisak nagrađenih timova po osnovu najbolje prezentovanog seminarskog rada će biti objavljen u ponedeljak, 3.6.2019.g. do 14:00.
4.
Spisak nagrađenih pojedinaca po osnovu ocenjivanja i komentarisanja realizovanih prezentacija će biti objavljen u utorak 4.6.2019.g. do 14:00.
5.
Ispit ce se održati shodno zvaničnom rasporedu u petak, 7. juna 2019.g. sa pocetkom u 16:00.
Raspored sedenja će biti objavljen u sredu, 5.6.2019.g.
Ukoliko NISTE na objavljenom spisku, možete da polažete ispit ali pre upisivanja ocene morate da regulišete status prijave ispita u Službi za studentske poslove.
Dežurni asistenti ce proveravati prisustvo ispitu po spisku (po salama) - polažete iskljucivo u sali koja je navedena u spisku pored vašeg imena.
Na ispit OBAVEZNO poneti indeks.
Test traje 2 sata, a informacije o kriterijumu ocenjivanja i terminu objavljivanja rezultata će se nalaziti na formularu testa.
Studenti koji su oslobodeni završnog ispita po nekom osnovu, ne izlaze na ispit vec samo dolaze na upis ocene.
6.
Sav materijal za spremanje ispita/testa se nalazi na Moodle serveru a obuhvata sledeće fajlove:
MOT 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
ZEM 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
BRO 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
IBS 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
MOV 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
PRO 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
SIN 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
BMI 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
TTA 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
ZZK 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
TKL 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
SAU 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
VAZ 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
TEN 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
PTH 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
PRM 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
MIT 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
HEN 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
IIE 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
DUM 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]
MEH 1 sazetak [nauciti za završni ispit (test)]

Pratite informacije u "Vestima predmeta".

prof.M.Miloš

Return to “Машинско инжењерство у пракси (0879)”