Материјали

Post Reply
jsvorcan
Posts: 5
Joined: 17.10.2016. 10:59

Материјали

Post by jsvorcan »

Недеља 1

Недеља 2

Недеља 3

Недеља 4

Недеља 5

Одговор на питање са претходног часа: Уколико при кретању летелице брзином V дува чеони ветар истом брзином, у координатном систему везаном за земљу делује да нема кретања. Међутим, у координатном систему везаном за крило, релативна брзина једнака је збиру брзине летелице и ветра, односно 2V, па постоји опструјавање и генерише се аеродинамичка сила, превасходно узгон.

За недељу 6, 19. март, планиране су теме Реп и Труп које су окачене. Студенти треба да их пређу и поставе питања мејлом уколико их буде.

За недељу 7, 26. март, планирана (и окачена) тема је Материјали. Студенти треба да је пређу и поставе питања мејлом уколико их буде.

Такође су окачена и питања за проверу знања, која би послужила као основа за планирани колоквијум. Студенти треба самостално на њих да одговоре и објективно увиде колико су научили. Питања и недоумице постављати мејлом.
Attachments
kolokvijum1.pdf
(73.13 KiB) Downloaded 78 times
07-materijali.pdf
(22.5 MiB) Downloaded 40 times
06-trup.pdf
(6.61 MiB) Downloaded 45 times
05-Rep.pdf
(1.68 MiB) Downloaded 42 times
04-Geometrija.pdf
(4.97 MiB) Downloaded 55 times
03-PW-WS.pdf
(1.32 MiB) Downloaded 60 times
02-Procena mase.pdf
(15.89 MiB) Downloaded 72 times
01-Uvod.pdf
(36.02 MiB) Downloaded 130 times

Post Reply