Накнадни тестови из Механике 3

nzoric
Posts: 389
Joined: 19.06.2014. 19:44

Накнадни тестови из Механике 3

Postby nzoric » 20.02.2020. 12:58

Студенти који нису положили Механику 3, а стекли су услов у некој од претходних школских година, могу писмени део испита полагати путем три теста. Датуми одржавања тестова су:

Тест 1: уторак 07.04.2020. године
Тест 2: уторак 12.05.2020. године
Тест 3: уторак 19.05.2020. године.

Тачно време одржавања тестова, као и распоред по салама биће накнадно објављени.
Полагање теста није могуће без испитне свеске и индекса (у индексу мора бити потпис предметног наставника).

Return to “Механика 3 (0799)”