Део материјала у облику видео клипова (1,2)

Post Reply
ntrisovic
Posts: 319
Joined: 21.06.2014. 08:06

Део материјала у облику видео клипова (1,2)

Post by ntrisovic »

Ови клипови су намењени свим студентима који слушају Механику 3 који су за то заинтересовани.


Прва и друга недеља наставе:


Импулс силе за материјалну тачку
https://youtu.be/OyG3a5Hc8EU

Количина кретања материјалне тачке. Теорема о промени количине кретања материјалне тачке.
https://youtu.be/gC3JIO5ATdI

Кинетички момент (момент количине кретања) материјалне тачке
https://youtu.be/hTpCMzInelY

Теорема о промени кинетичког момента за материјалну тачку
https://youtu.be/yG1kuyLUaeY

Елементарни рад
https://youtu.be/wvf72eGiT6o

Елементарни рад примери
https://youtu.be/ekDG5PBMizU

Елементарни рад примери
https://youtu.be/B3LnwL2GQLI

Теорема о промени кинетичке енергије материјалне тачке
https://youtu.be/3NSa7cVBJ4Y

Материјални систем. Подела материјалних система. Увод.
https://youtu.be/zRaDwm1xBiY

Материјални систем. Увод. Спољашње и унутрашње силе материјалног система.
https://youtu.be/KNul0Y8WezU

Маса материјалног система. Центар маса материјалног система
https://youtu.be/9-jsTe2US7w

Диференцијалне једначине кретања дискретног материјалног система
https://youtu.be/sp6WguycKR8

Теорема о кретању центра маса материјалног система. "Закон" о одржању кретања центра маса материјалног система
https://youtu.be/TkDThmJrQCk

Количина кретања материјалног система. Дефиниција.
https://youtu.be/RUQbOAFLWw8

Теорема о промени количине кретања материјалног система
https://youtu.be/TMLdMiaAEDg

Кинетички момент (момент количине кретања) материјалног система. Дефиниција.
https://youtu.be/Oqe_Zitb8XY

Веза кинетичког момента материјалног система за тачку О и кинетичког момента материјалног система за центар маса C система
https://youtu.be/u_JkonG_8gk

Кинетички момент неизмењивог материјалног система у односу на тачку C / центар маса
https://youtu.be/0oSSQ-P3iSU

Кинетички момент неизмењивог материјалног система при посебним случајевима кретања
https://youtu.be/6bVa663OtAY

Теорема о промени момента количине кретања материјалног система у односу на пол
https://youtu.be/iQn_L6ivXDI

Закон о одржању кинетичког момента материјалног система за тачку и осу
https://youtu.be/jnKRUjmIhQk

Кинетичка енергија материјалног система. Кенигова теорема.
https://youtu.be/oSZhq2zs-z4

Кинетичка енергија материјалног система у односу на центар маса система (релативна кинетичка енергија)
https://youtu.be/ZAGvY1BEDsA

Кинетичка енергија материјалног система при посебним случајевима кретања
https://youtu.be/OrhP6ZwZiKY

Рад унутрашњих сила материјалног система
https://youtu.be/45q_hZMBvwo

Рад спољашњих сила материјалног система. Рад спољашњих сила при посебним случајевима кретања система. Рад силе у хомогеном пољу Земљине теже.
https://youtu.be/iwLuXR8Wf48

Поље силе
https://youtu.be/61qRzX91jQc

Теорема о промени кинетичке енергије материјалног система
https://youtu.be/Pr6X-WXqio4
Last edited by ntrisovic on 20.04.2021. 12:06, edited 5 times in total.

ntrisovic
Posts: 319
Joined: 21.06.2014. 08:06

Хендаути за прву и другу недељу наставе

Post by ntrisovic »

Прва недеља
Mehanika 3-Predavanje 1.pdf
(256.79 KiB) Downloaded 426 times

Друга недеља
Mehanika 3-Predavanje 2.pdf
(205.54 KiB) Downloaded 264 times

ntrisovic
Posts: 319
Joined: 21.06.2014. 08:06

Део материјала у облику видео клипова (5,6,7)

Post by ntrisovic »

Пета недеља наставеЦентрална сила, први део
https://youtu.be/yjSJOS2cSHU

Централна сила, други део
https://youtu.be/ueqVoiu_Ss0

Централна сила, трећи део
https://youtu.be/SGJ9Vzj9EsU

Централна сила, четврти део
https://youtu.be/-rf3-QZxkvk

Централна сила, пети део
https://youtu.be/JLN_z0bNfTY

Динамика релативног кретања материјалне тачке - први део
https://youtu.be/c-p5s7MrbhM

Динамика релативног кретања материјалне тачке - други део
https://youtu.be/U44xtF8g65YШеста недеља наставе

Осцилације, увод
https://youtu.be/Y260iuK2ipg

Слободне непригушене осцилације материјалне тачке
https://youtu.be/ygUrCUFCEbI

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - први део
https://youtu.be/sDTwQL6bK3g

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - други део
https://youtu.be/7cV_mun5EEM

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - трећи део
https://youtu.be/HiWwHP-bV8s

Принудне непригушене осцилације - први део
https://youtu.be/otmtHJua5TE

Принудне непригушене осцилације - други део
https://youtu.be/asEbwxbLh2A

Принудне непригушене осцилације - трећи део
https://youtu.be/ngy5_ZCQORA

Принудне пригушене осцилације
https://youtu.be/bHLMzvkyvWw


Седма недеља наставе

Даламберов принцип за везану материјалну тачку
https://youtu.be/zIjcAep5L3Y

Даламберов принцип - први део
https://youtu.be/zOqa-jsVSxo

Даламберов принцип - други део
https://youtu.be/_L2ef5tI-wA
Last edited by ntrisovic on 20.04.2021. 12:06, edited 11 times in total.

ntrisovic
Posts: 319
Joined: 21.06.2014. 08:06

Хендаути за пету, шесту и седму недељу наставе

Post by ntrisovic »

Хендаути за пету и шесту недељу наставе:
Mehanika 3-Predavanje 6.pdf
(207.77 KiB) Downloaded 140 times
Mehanika 3-Predavanje 5.pdf
(294.5 KiB) Downloaded 136 times
Mehanika 3-Predavanje 7.pdf
(135.2 KiB) Downloaded 88 times
Keplerovi zakoni.ppt
(846 KiB) Downloaded 89 times

ntrisovic
Posts: 319
Joined: 21.06.2014. 08:06

Део материјала у облику видео клипова (9,10,11)

Post by ntrisovic »

Девета недеља наставе

Први део
https://youtu.be/GXd90LEI6U0

Други део
https://youtu.be/BykcG4CKBKs


Десета и једанаеста недеља наставе

Аналитичка механика

https://youtu.be/WuIqSj8QBYQ
https://youtu.be/F_mOMzD3buA
https://youtu.be/N_1WAgPqsO8
https://youtu.be/rMFnl3G08oM
Attachments
Mehanika 3-Predavanje 10 i 11.pdf
(204.64 KiB) Downloaded 85 times
Mehanika 3-Predavanje 9.pdf
(198.18 KiB) Downloaded 116 times


Post Reply