Rezultati 1. kolokvijuma za 5. smenu (MS)

Post Reply
mspalevic
Posts: 189
Joined: 28.06.2014. 14:10

Rezultati 1. kolokvijuma za 5. smenu (MS)

Post by mspalevic »

Od mogucih 30 poena sledeci studenti (sa br. indeksa) su ostvarili

916/2021 poena 23
13/2018 poena 22
143/2018 poena 20
392/2018 poena 15
453/2017 poena 15
211/2019 poena 15
253/2018 poena 10
135/2018 poena 5
902/2020 poena 5
563/2018 poena 5
252/2018 poena 5
306/2018 poena 5
293/2018 poena 5
332/2018 poena 5
102/2018 poena 5
638/2017 poena 3
13/2019 poena 3
206/2018 poena 2
315/2018 poena 2
639/2017 poena 2
522/2019 poena 2

Ostali studenti imaju 0 poena. Uvid u radove je u utorak 9.11.2021. godine od 12.45 u 440.

Prof. M. Spalevic

mspalevic
Posts: 189
Joined: 28.06.2014. 14:10

Rezultati 2. kolokvijuma za 5. smenu (MS)

Post by mspalevic »

Postovani studenti 5. smene, ovo su rezultati 1. / 2. kolokvijuma:

916/2021 poena 23 / 30

13/2018 poena 22 + 3 / 27

143/2018 poena 20 / 15

392/2018 poena 15 / 20

453/2017 poena 15 / 13

211/2019 poena 15 / 12

253/2018 poena 10 / 18

135/2018 poena 5 / 22

902/2020 poena 5

563/2018 poena 5 / 10

252/2018 poena 5 / 13

306/2018 poena 5

293/2018 poena 5

332/2018 poena 5 / 11

102/2018 poena 5 / 20

638/2017 poena 3 / 5

13/2019 poena 3

206/2018 poena 2

315/2018 poena 2

639/2017 poena 2

522/2019 poena 2 / 20

572/19 poena 0 / 27

118/18 poena 0 / 20

457/19 poena 0 / 20

395/18 poena 0 / 19

414/18 poena 0 / 17

57/18 poena 0 / 17

386/17 poena 0 / 15

901/21 poena 0 / 15

70/18 poena 0 / 15

162/18 poena 0 / 12

430/18 poena 0 / 10

146/18 poena 0 / 10

110/16 poena 0 / 10

100/19 poena 0 / 10

521/16 poena 0 / 10

47/17 poena 0 / 8

212/19 poena 0 / 5Ostali studenti imaju 0 poena. Uvid u radove je u ponedeljak 13.12.2021. godine od 12.30 u 440.

Treci kolokvijum se odrzava u utorak 21.12.2021. godine od 8.00 u 202.

Prof. MS

mspalevic
Posts: 189
Joined: 28.06.2014. 14:10

Re: Rezultati 1. kolokvijuma za 5. smenu (MS) korekcija

Post by mspalevic »

Postovanje, posle uvida u radove korigovao sam jednu stamparsku grešku. Slede konacni rezultati posle 2. kolokvijuma. Prof. MS

916/2021 poena 23 / 30

13/2018 poena 22 + 3 / 27

143/2018 poena 20 / 15

392/2018 poena 15 / 20

453/2017 poena 15 / 13

211/2019 poena 15 / 12

253/2018 poena 10 / 18

135/2018 poena 5 / 22

902/2020 poena 5

563/2018 poena 5 / 10

252/2018 poena 5 / 13

306/2018 poena 5

293/2018 poena 5

332/2018 poena 5 / 11

102/2018 poena 5 / 20

638/2017 poena 3 / 5

13/2019 poena 3

206/2018 poena 2

315/2018 poena 2

639/2017 poena 2

522/2019 poena 2 / 20

572/19 poena 0 / 27

118/18 poena 0 / 20

457/19 poena 0 / 20

395/18 poena 0 / 19

414/18 poena 0 / 17

57/18 poena 0 / 17

386/17 poena 0 / 15

901/21 poena 0 / 15

70/18 poena 0 / 15

162/18 poena 0 / 12

430/18 poena 0 / 10

146/18 poena 0 / 10

116/16 poena 0 / 10 *

100/19 poena 0 / 10

521/16 poena 0 / 10

47/17 poena 0 / 8

212/19 poena 0 / 5

mspalevic
Posts: 189
Joined: 28.06.2014. 14:10

Rezultati 3. kolokvijuma za 5. smenu (MS)

Post by mspalevic »

Postovani studenti 5. smene, ovo su rezultati 1. / 2. / 3. kolokvijuma:

916/2021 poena 23 / 30 / 20 UKUPNO 73

13/2018 poena 22 + 3 / 27 / 30 UKUPNO 82

143/2018 poena 20 / 15 / 20 UKUPNO 55

392/2018 poena 15 / 20 / 15 UKUPNO 50

453/2017 poena 15 / 13 / 30 UKUPNO 68

211/2019 poena 15 / 12 /13 UKUPNO 40

253/2018 poena 10 / 18 + 2 UKUPNO 30

135/2018 poena 5 / 22 / 15 UKUPNO 42

902/2020 poena 5

563/2018 poena 5 / 10

252/2018 poena 5 / 13

306/2018 poena 5

293/2018 poena 5

332/2018 poena 5 / 11 / 0

102/2018 poena 5 / 20 / 15 UKUPNO 40

638/2017 poena 3 / 5

13/2019 poena 3

206/2018 poena 2

315/2018 poena 2

639/2017 poena 2 / 0

522/2019 poena 2 / 20 / 13 UKUPNO 35

572/19 poena 0 / 27 / 20 UKUPNO 47

118/18 poena 0 / 20 / 20 UKUPNO 40

457/19 poena 0 / 20 / 10 UKUPNO 30

395/18 poena 0 / 19 / 11 UKUPNO 30

414/18 poena 0 / 17 / 13 UKUPNO 30

57/18 poena 0 / 17

386/17 poena 0 / 15 /15 UKUPNO 30

901/21 poena 0 / 15 / 15 UKUPNO 30

70/18 poena 0 / 15 / 20 UKUPNO 35

162/18 poena 0 / 12 / 0

430/18 poena 0 / 10

146/18 poena 0 / 10 / 20 UKUPNO 30

110/16 poena 0 / 10 / 20 UKUPNO 30

100/19 poena 0 / 10

521/16 poena 0 / 10

47/17 poena 0 / 8

212/19 poena 0 / 5


Uvid u radove je posle praznika, student treba da se javi mejlom da mu zakazem termin kada može pogledati svoj rad.

Studenti koji imaju od 30 do 44 poena položili su uslovno, tj. potrebno je da izađu na usmeni u jednom od narednih ispitnih rokova. Studenti koji imaju 45 i više poena mogu da upišu ocenu u terminima koje ću isticati u narednim ispitnim rokovima. Potrebno je i jedni i drugi da prijave ispit kada budu odgovarali usmeno ili upisivali ocene.

Ostali studenti treba da iziđu prvo na pismeni deo ispita u narednim rokovima.

Prof. MS

mspalevic
Posts: 189
Joined: 28.06.2014. 14:10

Rezultati 3. kolokvijuma za 5. smenu (MS)

Post by mspalevic »

Postovani studenti 5. smene, ovo su rezultati 1. / 2. / 3. kolokvijuma:

916/2021 poena 23 / 30 / 20 UKUPNO 73

13/2018 poena 22 + 3 / 27 / 30 UKUPNO 82

143/2018 poena 20 / 15 / 20 UKUPNO 55

392/2018 poena 15 / 20 / 15 UKUPNO 50

453/2017 poena 15 / 13 / 30 UKUPNO 68

211/2019 poena 15 / 12 /13 UKUPNO 40

253/2018 poena 10 / 18 + 2 UKUPNO 30

135/2018 poena 5 / 22 / 15 UKUPNO 42

902/2020 poena 5

563/2018 poena 5 / 10

252/2018 poena 5 / 13

306/2018 poena 5

293/2018 poena 5

332/2018 poena 5 / 11 / 0

102/2018 poena 5 / 20 / 15 UKUPNO 40

638/2017 poena 3 / 5

13/2019 poena 3

206/2018 poena 2

315/2018 poena 2

639/2017 poena 2 / 0

522/2019 poena 2 / 20 / 13 UKUPNO 35

572/19 poena 0 / 27 / 20 UKUPNO 47

118/18 poena 0 / 20 / 20 UKUPNO 40

457/19 poena 0 / 20 / 10 UKUPNO 30

395/18 poena 0 / 19 / 11 UKUPNO 30

414/18 poena 0 / 17 / 13 UKUPNO 30

57/18 poena 0 / 17

386/17 poena 0 / 15 /15 UKUPNO 30

901/21 poena 0 / 15 / 15 UKUPNO 30

70/18 poena 0 / 15 / 20 UKUPNO 35

162/18 poena 0 / 12 / 0

430/18 poena 0 / 10

146/18 poena 0 / 10 / 20 UKUPNO 30

110/16 poena 0 / 10 / 20 UKUPNO 30

100/19 poena 0 / 10

521/16 poena 0 / 10

47/17 poena 0 / 8

212/19 poena 0 / 5


Uvid u radove je posle praznika, student treba da se javi mejlom da mu zakazem termin kada može pogledati svoj rad.

Studenti koji imaju od 30 do 44 poena položili su uslovno, tj. potrebno je da iziđu na usmeni u jednom od narednih ispitnih rokova. Studenti koji imaju 45 i više poena mogu da upišu ocenu u terminima koje ću isticati u narednim ispitnim rokovima. Potrebno je i jedni i drugi da prijave ispit kada budu odgovarali usmeno ili upisivali ocene.

Ostali studenti treba da iziđu prvo na pismeni deo ispita u narednim rokovima.

Prof. MS

Post Reply