Математика 2 - домаћи (смене 1, 2, 5, 6)

Post Reply
jtomanovic
Posts: 442
Joined: 17.06.2014. 20:38

Математика 2 - домаћи (смене 1, 2, 5, 6)

Post by jtomanovic »

У прилогу ће бити остављани домаћи из Математике 2 за смене 1, 2, 5, 6, као и број освојених бодова. Домаћи се могу достављати и након предвиђеног рока, али се у том случају број освојених бодова полови.

Рок за достављање:

1. домаћи: смене 1, 2 - 6.3.2020; смене 5, 6 - 9.3.2020.
2. домаћи: смене 1, 2 - 13.3.2020; смене 5, 6 - 16.3.2020. (за све продужено до 23.3.2020.)
3. домаћи: смена 1 - 13.3.2020; смена 2 - 20.3.2020; смене 5, 6 - 23.3.2020. (за све продужено до 23.3.2020.)
4. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 6.4.2020.
5. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 6.4.2020.
6. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 27.4.2020.
7. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 27.4.2020.
8. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 27.4.2020.
9. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 22.5.2020.
10. домаћи: смене 1, 2, 5, 6 - 22.5.2020.

Достављање са закашњењем: закључно са 5.6.2020.

На домаћим задацима се може освојити максимум 10 бонус бодова. Бонус се рачуна тако што се бодови са свих домаћих саберу, па збир подели са 10 (ако резултат не испадне цео, врши се заокруживање на већи број).
Attachments
mat2_dom10.pdf
(103.88 KiB) Downloaded 347 times
mat2_dom9.pdf
(98.2 KiB) Downloaded 296 times
mat2_dom8.pdf
(87.99 KiB) Downloaded 320 times
mat2_dom7.pdf
(85.99 KiB) Downloaded 333 times
mat2_dom6.pdf
(88.2 KiB) Downloaded 330 times
mat2_dom5.pdf
(93.56 KiB) Downloaded 365 times
mat2_dom4.pdf
(92.8 KiB) Downloaded 409 times
mat2_dom3.pdf
(100.92 KiB) Downloaded 539 times
mat2_dom2.pdf
(96 KiB) Downloaded 598 times
mat2_dom1.pdf
(86.27 KiB) Downloaded 865 times
Last edited by jtomanovic on 11.05.2020. 13:24, edited 13 times in total.

jtomanovic
Posts: 442
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Математика 2 - домаћи (смене 1, 2, 5, 6)

Post by jtomanovic »

УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ ДОМАЋИХ:

1. Домаће 1-5 слати на адресу jt.mat2.dom@gmail.com..
Домаће 6-10 слати на адресу jt.mat2.dom.fvp@gmail.com..
(НЕ СЛАТИ НА jtomanovic@mas.bg.ac.rs, јер неће бити прегледани).

2. Наслов мејла (subject), који шаљете треба да буде облика m2_dbroj_indeks_godina, где је broj број домаћег, indeks ТРОЦИФРЕН број индекса, а godina је година уписа, на пример m2_d3_012_2019.

3. У једном мејлу треба да се налази један домаћи од једног студента (ако шаљете више домаћих одједном, пошаљите их у одвојеним мејловима; ако не може све што шаљете да стане у један мејл или ако нешто желите накнадно да додате, пошаљите то као одговор на претходно послати мејл).

МОЛИМ ВАС ДА СЕ ПРИДРЖАВАТЕ НАВЕДЕНОГ УПУТСТВА, КАКО БИСМО МОГЛИ ОВУ АКТИВНОСТ И ДАЉЕ ДА РЕАЛИЗУЈЕМО.

Питања (у вези домаћих и сва остала) и даље шаљите на jtomanovic@mas.bg.ac.rs
Last edited by jtomanovic on 28.04.2020. 01:19, edited 4 times in total.

jtomanovic
Posts: 442
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Математика 2 - домаћи (смене 1, 2, 5, 6)

Post by jtomanovic »

НАПОМЕНА: Домаћи првенствено имају сврху да помогну у савладавању градива и да послуже као део припреме за провере знања. Бонус бодови које носе треба да буду само додатна мотивација и они дају више квантитативну, а мање квалитативну повратну информацију о предатим радовима - на колоквијумима/испитима преглед радова је доста детаљнији, а критеријум оцењивања знатно строжи.

Ово вам пишем, јер се кроз преглед домаћих примећује много сличности (па и идентичности) у радовима, што указује на несамосталност при решавању задатака, а такође се уочава и доста грешака које указују на неразумевање записаног. Ако не можете одмах самостално да решите неки задатак, у реду је да затражите помоћ (од мене, неког од колега,...), али би након тога требало да можете сами да урадите домаћи. Има студената који одлично обављају ову активност, али бојим се да је велики број студената који би морали да уложе још труда како би успешно савладали градиво.

jtomanovic
Posts: 442
Joined: 17.06.2014. 20:38

Re: Математика 2 - домаћи (смене 1, 2, 5, 6)

Post by jtomanovic »

У прилогу се налазе коначни резултати домаћих.
Attachments
mat2_dom_19_20.xls
(87.5 KiB) Downloaded 259 times

Post Reply