Материјали из Математике 3

Post Reply
ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3

Post by ddjukic »

Поштовани студенти,

У овој теми објављиваћу неке своје материјале везане за градиво Математике 3. Материјали су предвиђени да садрже теорију и (не велики, али надам се разноврстан) избор задатака за рад. Није им циљ просто да вас припреме да положите испит, већ да што боље савладате градиво, јер ће многи предмети на факултету подразумевати да ви ово знате.

За сада су овде материјали из лекција 1-6. Нове ћу додавати, старе допуњавати, а притом вас често нећу обавештавати: овај форум није мој блог да га затрпавам бесмисленим објавама.

matematika3_l1.pdf
1. Опште диференцијалне једначине [17.10.2020.]
(98.81 KiB) Downloaded 511 times
matematika3_l2.pdf
2. Линеарне диференцијалне једначине [19.10.2020.]
(145.07 KiB) Downloaded 317 times
matematika3_l3.pdf
3. Системи диференцијалних једначина [21.10.2020.]
(113.59 KiB) Downloaded 258 times
matematika3_l4.pdf
4. Скаларна и векторска поља [28.10.2020.]
(135.16 KiB) Downloaded 161 times
matematika3_l5.pdf
5. Криволинијски интеграли [03.11.2020.]
(150.39 KiB) Downloaded 114 times
matematika3_l6.pdf
6. Двоструки интеграли [20.11.2020.]
(231.46 KiB) Downloaded 45 times
Last edited by ddjukic on 22.11.2020. 00:35, edited 6 times in total.

ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3 (лекција 2)

Post by ddjukic »

Окачио сам и материјал из 2. лекције: општа линеарна једначина, снижавање реда, линеарна с константним коефицијентима, неодређени коефицијенти, варијација константе, Ојлерова једначина.

ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3 (лекција 3)

Post by ddjukic »

Сада је ту и нешто о системима диференцијалних једначина: метод елиминације, системи линеарних ДЈ с константним коефицијентима, системи у симетричном облику.

ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3 (лекција 4)

Post by ddjukic »

Окачен је материјал из 4. лекције: скаларна и векторска поља, класификација и векторске линије.

ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3 (лекција 5)

Post by ddjukic »

Ту је материјал из 5. лекције: криволинијски интеграли прве и друге врсте (тј. интеграли скаларног и векторског поља) и независност од пута.

ddjukic
Posts: 178
Joined: 03.09.2014. 14:00

Материјали из Математике 3 (лекција 6)

Post by ddjukic »

Стигли су двоструки интеграли. То је обимна, али веома важна лекција, јер се у њој први пут срећете са питањем исправног постављања граница, сменом променљивих помоћу детерминаната, површином површи и запремином тела.

Гринову теорему, која се често обрађује у оквиру двоструких интеграла, одложио сам за лекцију 9, где сматрам да природно припада. Ионако је лекција 6 већ довољно голема.

Post Reply