Материјали за праћење наставе у ванредним условима

ntrisovic
Posts: 260
Joined: 21.06.2014. 08:06

Материјали за праћење наставе у ванредним условима

Post by ntrisovic »

Поштоване колегинице и колеге,


У прилогу су хендаути који покривају наставу од почетка семестра закључно са овом недељом.

Код различитих смена јављају се различитости у редоследу - суштина је да је план и програм исти за све смене, без обзира на редослед.

Сваке недеље материјали ће се ажурирати до четвртка. Вежбе ће, такође, бити објављиване у овом низу.
Део материјала у облику видео клиповаКао додатак хендаутима, у условима када нема предавања у учионицама, можете послушати краће видео клипове који се односе или на поједине појмове или наслове у књигама из Динамике. Важно је напоменути да је ово само део. Садржаји ће бити редовно ажурирани тако да се обухвати комплетно градиво из Механике 3.
Извињавам се слушаоцима што тон и квалитет слике нису на мало бољем нивоу.Прва и друга недеља наставе:

Импулс силе за материјалну тачку
https://youtu.be/OyG3a5Hc8EU

Количина кретања материјалне тачке. Теорема о промени количине кретања материјалне тачке.
https://youtu.be/gC3JIO5ATdI

Кинетички момент (момент количине кретања) материјалне тачке
https://youtu.be/hTpCMzInelY

Теорема о промени кинетичког момента за материјалну тачку
https://youtu.be/yG1kuyLUaeY

Елементарни рад
https://youtu.be/wvf72eGiT6o

Елементарни рад примери
https://youtu.be/ekDG5PBMizU

Елементарни рад примери
https://youtu.be/B3LnwL2GQLI

Теорема о промени кинетичке енергије материјалне тачке
https://youtu.be/3NSa7cVBJ4Y

Материјални систем. Подела материјалних система. Увод.
https://youtu.be/zRaDwm1xBiY

Материјални систем. Увод. Спољашње и унутрашње силе материјалног система.
https://youtu.be/KNul0Y8WezU

Маса материјалног система. Центар маса материјалног система
https://youtu.be/9-jsTe2US7w

Диференцијалне једначине кретања дискретног материјалног система
https://youtu.be/sp6WguycKR8

Теорема о кретању центра маса материјалног система. "Закон" о одржању кретања центра маса материјалног система
https://youtu.be/TkDThmJrQCk

Количина кретања материјалног система. Дефиниција.
https://youtu.be/RUQbOAFLWw8

Теорема о промени количине кретања материјалног система
https://youtu.be/TMLdMiaAEDg

Кинетички момент (момент количине кретања) материјалног система. Дефиниција.
https://youtu.be/Oqe_Zitb8XY

Веза кинетичког момента материјалног система за тачку О и кинетичког момента материјалног система за центар маса C система
https://youtu.be/u_JkonG_8gk

Кинетички момент неизмењивог материјалног система у односу на тачку C / центар маса
https://youtu.be/0oSSQ-P3iSU

Кинетички момент неизмењивог материјалног система при посебним случајевима кретања
https://youtu.be/6bVa663OtAY

Теорема о промени момента количине кретања материјалног система у односу на пол
https://youtu.be/iQn_L6ivXDI

Закон о одржању кинетичког момента материјалног система за тачку и осу
https://youtu.be/jnKRUjmIhQk

Кинетичка енергија материјалног система. Кенигова теорема.
https://youtu.be/oSZhq2zs-z4

Кинетичка енергија материјалног система у односу на центар маса система (релативна кинетичка енергија)
https://youtu.be/ZAGvY1BEDsA

Кинетичка енергија материјалног система при посебним случајевима кретања
https://youtu.be/OrhP6ZwZiKY

Рад унутрашњих сила материјалног система
https://youtu.be/45q_hZMBvwo

Рад спољашњих сила материјалног система. Рад спољашњих сила при посебним случајевима кретања система. Рад силе у хомогеном пољу Земљине теже.
https://youtu.be/iwLuXR8Wf48

Теорема о промени кинетичке енергије материјалног система
https://youtu.be/Pr6X-WXqio4

Даламберов принцип - први део
https://youtu.be/zOqa-jsVSxo

Даламберов принцип - други део
https://youtu.be/_L2ef5tI-wAПета недеља наставе

Динамика релативног кретања материјалне тачке - први део
https://youtu.be/c-p5s7MrbhM

Динамика релативног кретања материјалне тачке - други део
https://youtu.be/U44xtF8g65YШеста недеља наставе

Осцилације, увод
https://youtu.be/Y260iuK2ipg

Слободне непригушене осцилације материјалне тачке
https://youtu.be/ygUrCUFCEbI

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - први део
https://youtu.be/sDTwQL6bK3g

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - други део
https://youtu.be/7cV_mun5EEM

Слободне пригушене осцилације материјалне тачке - трећи део
https://youtu.be/HiWwHP-bV8s

Принудне непригушене осцилације - први део
https://youtu.be/otmtHJua5TE
Девета недеља наставе

Диференцијалне једначине кретања крутог тела - први део
https://youtu.be/zlYnqz7_K6I
Attachments
Mehanika 3-Predavanje 6.pdf
(207.77 KiB) Downloaded 455 times
Mehanika 3-Predavanje 5.pdf
(294.5 KiB) Downloaded 398 times
Mehanika 3-Predavanje 2.pdf
(205.54 KiB) Downloaded 386 times
Mehanika 3-Predavanje 1.pdf
(256.79 KiB) Downloaded 544 times
Last edited by ntrisovic on 17.05.2020. 21:21, edited 30 times in total.

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 6. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Stokić:
viewtopic.php?f=65&t=7980
viewtopic.php?f=65&t=7983
viewtopic.php?f=65&t=7992

prof. Radulović:
Materijal koji je odrađen od 1. do 5. nedelje je u dodatku: profRadulovićNedelje1-5.zip
Materijal za 6. nedelju je u dodatku: Oscilacije materijalne tačke 1.pdf
Za vežbu uraditi zadatke iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković): 4.32, 4.40 i 4.42.

prof. Trišović, Jeremić:
Materijal koji je odrađen od 1. do 5. nedelje je u dodatku: profTrišovićJeremićNedelje1-5.zip
Materijal za 6. nedelju su zadaci 8.1, 8.4, 8.6 i 8.14, koji su uradjeni u dodatku: opsteTeoremeDinamikeSistema1.pdf
Za vežbu uraditi zadatke iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković): 8.7, 8.10 i 8.16.
Attachments
opsteTeoremeDinamikeSistema1.pdf
(3.05 MiB) Downloaded 176 times
profTrisovicJeremicNedelje1-5.zip
(4.47 MiB) Downloaded 558 times
Oscilacije materijalne tacke 1.pdf
(4.19 MiB) Downloaded 338 times
profRadulovicNedelje1-5.zip
(32.58 MiB) Downloaded 311 times
Last edited by narandjelovic on 20.05.2020. 09:51, edited 3 times in total.

ntrisovic
Posts: 260
Joined: 21.06.2014. 08:06

Механика 3 - Даламберов принцип

Post by ntrisovic »

У прилогу је материјал предвиђен за седму недељу наставе.
Attachments
Mehanika 3-Predavanje 7.pdf
(135.2 KiB) Downloaded 375 times

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 7. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Radulović:
*Dodatni materijal za 6. nedelju se nalazi u dodatku: oscilacijeMaterijalneTacke.pdf
U tom materijalu se nalaze i rešenja zadataka za vežbu.
Postupak rešavanja zadataka 4.1, 4.30, 4.37 i 4.42 možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 4.1: https://youtu.be/UhZAozFtTzI
Zadatak 4.30: https://youtu.be/M3H_NEo01kg
Zadatak 4.37: https://youtu.be/7fcNwtinzWA
Zadatak 4.42: https://youtu.be/YfLslhUyGpQ

Materijal za 7. nedelju je u dodatku: Oscilacije materijalne tačke 2.pdf

prof. Trišović, Jeremić:
*Dodatni materijal za 6. nedelju:
Rešenja zadataka za vežbu nalaze se u dodatku: zadaciZaVežbu1.pdf
Postupak rešavanja zadataka 8.1, 8.4 i 8.6 možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 8.1: https://youtu.be/NbPC0msEr2Q
Zadatak 8.4: https://youtu.be/qXeiMeeTb54
Zadatak 8.6: https://youtu.be/z5OpzG21NCg
Ovi zadaci se mogu i rešiti uz pomoć teoreme o promeni količine kretanja. Jedan zadatak koji je rešen uz korišćenje te teoreme je u dodatku: teoremaOpromeniKolicineKretanja.pdf

Materijal za 7. nedelju je u dodacima:
opsteTeoremeDinamikeSistema2.pdf
geometrijaMasa.pdf
Postupak rešavanja zadatka 8.20 možete poslušati na sledećoj adresi:
Zadatak 8.20: https://youtu.be/0SUJRx_H0pM
Za vežbu uraditi zadatak 8.22 iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković).
Attachments
zadaciZaVezbu1.pdf
(930.74 KiB) Downloaded 124 times
geometrijaMasa.pdf
(938.39 KiB) Downloaded 442 times
teoremaOpromeniKolicineKretanja.pdf
(161.94 KiB) Downloaded 395 times
Oscilacije materijalne tacke 2.pdf
(3.26 MiB) Downloaded 251 times
oscilacijeMaterijalneTacke.pdf
(3.44 MiB) Downloaded 240 times
opsteTeoremeDinamikeSistema2.pdf
(1.18 MiB) Downloaded 459 times
Last edited by narandjelovic on 20.05.2020. 09:51, edited 1 time in total.

ntrisovic
Posts: 260
Joined: 21.06.2014. 08:06

Механика 3 - предавање 9

Post by ntrisovic »

Динамика крутог тела.
Диференцијалне једначине кретања крутог тела.
Attachments
Mehanika 3-Predavanje 9.pdf
(198.18 KiB) Downloaded 255 times

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 8. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Radulović:
Materijal za 8. nedelju je u dodatku: Relativno kretanje materijalne tacke 1.pdf
Rešavanje zadatka 6.37 možete poslušati na sledećoj adresi:
https://youtu.be/KyNzEnRQ7zc
Materijal sa snimka je u dodacima:
dinamikaRelativnogKretanja1.pdf
dinamikaRelativnogKretanja.pdf

U fajlu dinamikaRelativnogKretanja1.pdf je još jedan zadatak koji možete pokušati da uradite sami.

prof. Trišović, Jeremić:
Rešenja zadataka za vežbu nalaze se u dodatku: zadaciZaVežbu2.pdf

Materijal za 8. nedelju je u dodatku:
opsteTeoremeDinamikeSistema3.pdf
Postupak rešavanja zadataka 8.24 i 8.26 možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 8.24: https://youtu.be/Ro8nFC0v2Io
Zadatak 8.26: https://youtu.be/0Axvccr8WRU
Za vežbu uraditi zadatke 8.25 i 8.30 iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković).
Attachments
Relativno kretanje materijalne tacke 1.pdf
(5.28 MiB) Downloaded 225 times
zadaciZaVezbu2.pdf
(161.29 KiB) Downloaded 325 times
opsteTeoremeDinamikeSistema3.pdf
(1.53 MiB) Downloaded 377 times
dinamikaRelativnogKretanja1.pdf
(769.05 KiB) Downloaded 216 times
dinamikaRelativnogKretanja.pdf
(53.53 KiB) Downloaded 190 times

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 9. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Radulović:
Materijal za 9. nedelju je u dodatku: Relativno kretanje materijalne tacke 2.pdf
Rešavanje zadatka 6.19 možete poslušati na sledećoj adresi:
https://youtu.be/j5sHHMVPII0
Materijal sa snimka je u dodatku:
dinamikaRelativnogKretanja2.pdf

U fajlu dinamikaRelativnogKretanja2.pdf je još nekoliko zadataka koje možete pokušati da uradite sami.

prof. Trišović, Jeremić:
Rešenja zadataka za vežbu nalaze se u dodatku: zadaciZaVežbu3.pdf

Materijal za 9. nedelju je u dodatku:
opsteTeoremeDinamikeSistema4.pdf
Postupak rešavanja zadataka 10.18 i 10.43 možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 10.18: https://youtu.be/s7SwAH_g0Rw
Zadatak 10.43: https://youtu.be/Tds6xYmDq24
Za vežbu uraditi zadatak 10.42 iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković).
Attachments
zadaciZaVezbu3.pdf
(758.81 KiB) Downloaded 284 times
opsteTeoremeDinamikeSistema4.pdf
(2.66 MiB) Downloaded 461 times
dinamikaRelativnogKretanja2.pdf
(3.02 MiB) Downloaded 198 times
Relativno kretanje materijalne tacke 2.pdf
(4.43 MiB) Downloaded 165 times

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 10. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Radulović:
Materijal za 10. nedelju je u dodatku: kretanjeTackePodDejstvomCentralneSile.pdf
Rešavanje zadatka 5.11, kao i neke detalje o zadacima 5.1 i 5.5, možete poslušati na sledećoj adresi:
https://youtu.be/IZ2sTha7ihY

prof. Trišović, Jeremić:
Rešenja zadataka za vežbu nalaze se u dodatku: zadaciZaVežbu4.pdf

Još nekoliko rešenih mešovitih zadataka možete naći u dodatku:
opsteTeoremeDinamikeSistema5.pdf

Materijal za 10. nedelju je u dodatku:
opsteTeoremeDinamikeSistema6.pdf
Postupak rešavanja zadataka 8.40 i 8.43, kao i neke detalje o zadacima 8.33 i 8.41, možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 8.40: https://youtu.be/IE7Maut30_I
Zadatak 8.43: https://youtu.be/a1cjGwg5oPg
Za vežbu uraditi zadatak 8.39 iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković).

Ukoliko ste već preuzeli materijal, možete to učiniti ponovo, pošto su unete neke izmene.
Attachments
opsteTeoremeDinamikeSistema6.pdf
(2.91 MiB) Downloaded 300 times
kretanjeTackePodDejstvomCentralneSile.pdf
(1.11 MiB) Downloaded 142 times
zadaciZaVezbu4.pdf
(395.58 KiB) Downloaded 297 times
opsteTeoremeDinamikeSistema5.pdf
(1.94 MiB) Downloaded 309 times
Last edited by narandjelovic on 17.04.2020. 20:36, edited 2 times in total.

ntrisovic
Posts: 260
Joined: 21.06.2014. 08:06

Десета и једанаеста недеља наставе

Post by ntrisovic »

Аналитичка механика
Attachments
Mehanika 3-Predavanje 10 i 11.pdf
(204.64 KiB) Downloaded 279 times

narandjelovic
Posts: 88
Joined: 14.01.2019. 19:43

Vežbe - 11. nedelja

Post by narandjelovic »

Materijali za vežbe su, po predmetnim profesorima:

prof. Radulović:
Materijal za 11. nedelju je u dodacima:
Kretanje materijalne tacke pod dejstvom centralne sile.pdf
Mesoviti zadaci_Ispitni rokovi_drugi zadatak.pdf

prof. Trišović, Jeremić:
Rešenja zadataka za vežbu nalaze se u dodatku: zadaciZaVežbu5.pdf

Materijal za 11. nedelju je u dodatku:
opsteTeoremeDinamikeSistema7.pdf
Postupak rešavanja zadataka 8.57, 8.63 i 10.55 možete poslušati na sledećim adresama:
Zadatak 8.57: https://youtu.be/V_YgiTEbsiM
Zadatak 8.63: https://youtu.be/SbHOj-DS6Ik
Zadatak 10.55: https://youtu.be/89WNvTDxwOU
Za vežbu uraditi zadatak 8.58 iz zbirke ("Zbirka zadataka iz dinamike", autora: Josif Vuković, Milivoje Simonović, Aleksandar Obradović, Saša Marković). Takođe možete ponovo uraditi zadatak 10.55, ali bez primene teoreme o promeni kinetičke energije (tj. primenom teorema o kretanju centra mase i promene momenta količine kretanja).

U prilogu: opsteTeoremeDinamikeSistema8.pdf se nalazi još nekoliko urađenih zadataka koje možete provežbati.
Attachments
opsteTeoremeDinamikeSistema7.pdf
(2.63 MiB) Downloaded 163 times
opsteTeoremeDinamikeSistema8.pdf
(2.48 MiB) Downloaded 182 times
Mesoviti zadaci_Ispitni rokovi_drugi zadatak.pdf
(7 MiB) Downloaded 199 times
Kretanje materijalne tacke pod dejstvom centralne sile.pdf
(4.61 MiB) Downloaded 121 times
zadaciZaVezbu5.pdf
(509.56 KiB) Downloaded 246 times
Last edited by narandjelovic on 20.05.2020. 09:51, edited 1 time in total.

Post Reply